Varan har lagts till i varukorgen
Vertikal odling på försök
Utemiljö 17 sep 2013
På flera ställen i landet pågår försök med växtväggar. I Helsingborg utför man ett test med vintergröna växter på en vägg mitt i city. Foto: Helsingborg stad.
Helsingborg har fått sin första offentliga vertikala trädgård utomhus. En grönskande vägg klädd med vackra vintergröna växter. Även i Malmö och Lund pågår försök med växtväggar av olika slag.

I takt med att förtätningsfrågorna i landet ökar, ökar också intresset för smarta lösningar med gröna ytor. Helsingborg stad är just nu i full gång med ett pilotprojekt där man valt att klä in en böjd vägg på ett centralt beläget pumphus på Sundstorget, med vintergröna perenner, både trädgårdsväxter och växter som lever vilt i naturen. Trädgården består av ett modulsystem av grå kassetter med förgjorda hål för växterna. Växterna har förodlats i sina kassetter i 6-8 veckor för att bli fylliga och robusta inför vintern. En luftspalt och ett vattentätt skikt separerar växterna från huset.

– Det här är ett oerhört spännande projekt och det är roligt att Helsingborg vågar gå i bräschen för avancerade vertikala trädgårdar i svenskt klimat, säger Alfred Nerhagen, landskapsarkitekt och stadsbyggnadsförvaltningens projektledare för trädgården.

Skyddar mot slagregn

Fördelen med vertikala trädgårdar är att de skyddar fasader mot slagregn och de kyler byggnaderna om sommaren. Dessutom förbättrar vegetationsväggarna klimatet i stadsmiljön och gör det svalare och fuktigare. Grönskan påverkar även människorna på ett positivt sätt.

Noggrann styrning

Modulsystemet Helsingborg stad använt utnyttjar så kallad hydroponik, en vattenkultur där näringsämnen bärs av vattnet och jord är ersatt av icke nedbrytbart material. Hydroponik är ett avancerat sätt att bedriva odling och tillsammans med det svenska klimatet krävs noggrann styrning och övervakning av bevattning och näringstillförsel. En bevattningsslang matar varje rad av kassetter. Längst ned leder en dräneringsränna bort vattnet. Enligt Martin Hardmyr, landskapsarkitekt på Helsinborg stad kräver en vertikal trädgård mer skötsel än en traditionell rabatt, men är ett bra alternativ i urbana miljöer där ytan är begränsad.

- Genom att använda oss av vertikala trädgårdar kan vi föra in fler gröna miljöer när staden förtätas, säger han.

Den vertikala trädgården som Helsingborg stad nu testar kommer att användas i forskning i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för att öka kunskapen om vertikala trädgårdar i Sverige.

Projekt i Malmö

Det finns flera pilotprojekt i landet där man testar gröna väggar av olika slag. Forskare från SLU testar, inom Projektet FORMAS, arter i ett samarbete med byggjätten Peab i Varvsstaden, Malmö. Peab har upplåtit två väggar på en av de gamla industribyggnaderna där man mäter bland annat hur fukthalten i byggnadens väggar påverkas av klätterväxterna samt hur stor den isolerande effekten är. Man tittar även på vilka växter som lämpar sig bäst för den här typen av lösning.

Företaget Hagmanns har under april 2013 satt upp en publik växtvägg på Högevallsbadet i Lund.

- Det har verkligen gått jättebra. Det växer som aldrig förr men den stora prövningen blir under vintern. Men med tanke på hur växterna tagit sig så borde de klara sig, säger Susanne Schönström på Hagmanns.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter