Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterade riktlinjer för byggavfall
Miljö 9 sep 2013
Det avfall som uppstår vid byggande, ombyggnad och rivning ska hanteras på rätts sätt och helst vara så lite som möjligt. Foto: Ulf Söderlund.
De riktlinjer för byggsektorns avfallshantering som Kretsloppsrådet tog fram år 2007 har nu uppdaterats med anledning av ändringar i lagstiftningen samt kompletterats med riktlinjer om förebyggande av avfall.

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn.

Ny huvudman

Sveriges Byggindustrier har nu tagit över riktlinjerna och åtagit sig att se till att de uppdateras kontinuerligt. En sådan uppdatering har nu gjort och de uppdaterade riktlinjerna med samtliga bilagor går att ladda ner från Sveriges Byggindustriers webbplats. För närvarande är någon tryckning av publikationen inte planerad.

Uppdateringen

De viktigaste förändringarna i de uppdaterade riktlinjerna består av:

  • vissa väsentliga ändringar i branschnormerande texter
  • en omstrukturering av materialet
  • mindre ändringar och rättelser.

De branschnormerande texterna, som är markerade med inramning och ljusgrön färg, är byggbranschens överenskommelse om hur resurs- och avfallshanteringen ska gå till vid:

  • byggande
  • rivning.

När en hänvisning görs till riktlinjerna är det dessa texter som ska uppfyllas.

Förebyggande av avfall

Förebyggande av avfall är åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall. För förebyggande av avfall finns inga branschnormerande texter framtagna utan bara förslag till krav som kan ställas för att driva arbetet med förebyggande på det sätt som beskrivs i avsnitt 6.1.

Sveriges Byggindustrier har uppdaterat Kretsloppsrådets riktlinjer.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Produktion Juridik Upphandling
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Sveriges Byggindustrier har uppdaterat Kretsloppsrådets riktlinjer.
Fördjupningsmaterial