Varan har lagts till i varukorgen

Unik nollenergiskola invigd

Energi 5 sep 2013
Energibehovet på Stadsskogenskolan beräknas bli 50 procent lägre än kravet som ställs i Boverkets byggregler. Foto: Mats Östlund
Nordens första nollenergiskola, Stadsskogenskolan i Alingsås, har invigts. Solcellerna på taket gör att skolan producerar mer energi än den gör av med.

Förra veckan invigde energiminister Anna-Karin Hatt Stadsskogenskolan i Alingsås med den klassiska barnleken "Raketen". Skolan är unik då den är nordens första nollenergiskola. Huset är byggt med passivhusteknik och taket är försett med solceller.

- Med den här skolan tar Alingsås väldigt tydligt ledarskap och visar hur vi kan bygga energieffektivt, med förnybar energi i tankarna, sa Anna-Karin Hatt i sitt invigningstal.

Skolan är även ett plusenergihus då den producerar mer energi än den använder. Enligt teoretiska beräkningar kommer skolans energibehov att vara 136 MWh per år och solcellerna beräknas producera 173 MWh per år. Energiöverskottet levereras i första hand till allaktivitetshallen, som bland annat rymmer gymnastiksal och kök, övrigt överskott går till Alingsås energi.

- Den ökade byggkostnaden mot en traditionell byggnad bedömer vi till 2-3 procent. Det är inte så mycket dyrare att man ska dra i handbromsen, säger Guido Hjortheimer som varit projektledare på bygget.

Totala investeringskostnaden för skolan är beräknad till 157 miljoner kronor. Kostnaden för solcellsanläggningen blev 3,4 miljoner kronor, det finansierades till stor del av ett statligt solcellsbidrag (1,6 miljoner kronor).

Inga ovanliga installationer

Installationerna för värme-, tappvatten-, spillvatten- och ventilationssystem är konventionella utan särskild teknik som sticker ut. Värmesystemet består av ett radiatorsystem med termostatstyrning, belysningen är närvarostyrd och det är vanlig från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Det som sticker ut är det väl tilltagna driftrummet för ventilation.

- Arkitekter och byggherrar borde vallfärda hit för att studera hur ett driftutrymme uppfyller alla samhällskrav på god arbetsmiljö, säger Mats Östlund som är byggtjänstkonsult på Svensk Byggtjänst.

Genom ett fönster på "barnhöjd" kan skolbarnen titta in i driftutrymmet. Det tillsammans med displayen som hela tiden visar hur produktionen och användningen av energi ser ut bidrar till att barnen på ett enkelt och levande sätt kan undervisas i hållbar utveckling.

FAKTA Om Stadsskogenskolan

Invigning och skolstart var i augusti men redan i januari 2013 togs skolan delvis i bruk. Skolan skall vara en F-6 skola med plats för cirka 380 elever. Skolbyggnaden är på 3300 kvadratmeter. Huset har certifierats av Sveriges Centrum för Nollenergihus, SCN, som ett nollenergihus enligt de svenska kriterierna i FEBY 12. Byggherre för projektet var Fabs AB.

Tak

Takkonstruktionens lutning är 10 grader vilket ger en bra vinkel för solcellernas placering och riktning mot solen. Taket är täckt med solceller, 1323 m2 totalt.

Klimatskärm

Fönster: U-värde 0,7 W/m2

Yttervägg: 325 mm mineralull (träfasad)

Vindsbjälklag: 600 mm cellulosaisolering plus 180 mm mineralull.

Bottenplatta: 380 mm cellplastisolering

För byggnadskonstruktionen deklareras inga köldbryggor och som beställarkrav sattes täthet 0,3 l/s m2 vid provtryckning +/- 50 Pa.

Loftgången hänger i en utanpåliggande stålkonstruktion.

Under produktionsskedet uppmättes ett slutligt värde på 0,123 l/s vid +/- 50 Pa med den så kallade blowerdoormetoden. SP genomförde tryckprovningen.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Stadsskogenskolan

Invigning och skolstart var i augusti men redan i januari 2013 togs skolan delvis i bruk. Skolan skall vara en F-6 skola med plats för cirka 380 elever. Skolbyggnaden är på 3300 kvadratmeter. Huset har certifierats av Sveriges Centrum för Nollenergihus, SCN, som ett nollenergihus enligt de svenska kriterierna i FEBY 12. Byggherre för projektet var Fabs AB.

Tak

Takkonstruktionens lutning är 10 grader vilket ger en bra vinkel för solcellernas placering och riktning mot solen. Taket är täckt med solceller, 1323 m2 totalt.

Klimatskärm

Fönster: U-värde 0,7 W/m2

Yttervägg: 325 mm mineralull (träfasad)

Vindsbjälklag: 600 mm cellulosaisolering plus 180 mm mineralull.

Bottenplatta: 380 mm cellplastisolering

För byggnadskonstruktionen deklareras inga köldbryggor och som beställarkrav sattes täthet 0,3 l/s m2 vid provtryckning +/- 50 Pa.

Loftgången hänger i en utanpåliggande stålkonstruktion.

Under produktionsskedet uppmättes ett slutligt värde på 0,123 l/s vid +/- 50 Pa med den så kallade blowerdoormetoden. SP genomförde tryckprovningen.