Varan har lagts till i varukorgen
Stor potential trots dåligt rykte
Konstruktion 9 sep 2013
Madeleine Eneskjöld och Robin Svensén från konsultföretaget Tyréns konstaterar, i en nyligen presenterad rapport, att stadsdelen Rosengård i Malmö har stor potential trots dåligt rykte. Foto: Thyréns.
Stadsdelen Rosengård i Malmö har de senaste tio åren utvecklats positivt och såväl utbildningsgraden som antalet förvärvsarbetande har ökat. Detta skapar potential att vända den negativa bilden av området och utnyttja Rosengårds centrala läge i Malmö för företagsetableringar. Dessa slutsatser konstateras i den nyligen framtagna rapporten ”Marknadsanalys Rosenkraft” som konsultföretaget Tyréns tagit fram på uppdrag av Rosengårds stadsdelsförvaltning.

Rapporten presenterades nyligen av Madeleine Eneskjöld och Robin Svensén från Tyréns på ett lunchseminarium arrangerat av Svensk Byggtjänst. Detta seminarium var en del i Svensk Byggtjänsts avsiktsförklaring att skapa en plattform för att lyfta förslag och goda exempel för en hållbar upprustning av miljonprogrammet.

Dåligt rykte


Stadsdelen Rosengård i Malmö har hög arbetslöshet, utanförskap och diskriminering, och har under längre tid även tampats med ett dåligt rykte. Det dåliga ryktet har bland annat bidragit till att bostadspriserna i stadsdelen sjunkit samtidigt som priserna på bostäder i övriga Malmö har ökat. Detta bidrar i sin tur till att viljan att investera i Rosengård hämmas, när det gäller såväl affärsetableringar som bostadsbyggande.

– Med tanke på att Rosengård ligger så centralt så borde handeln i området vara mycket starkare än vad den är idag, menade Robin Svensén från Tyréns.

Skapa flöden och noder


Enligt rapporten så är ett viktigt arbete för att integrera Rosengård med övriga Malmö att skapa starkare kopplingar till omkringliggande stadsdelar med en mer stadslik karaktär. En annan viktig aspekt är att utbudet av service behöver förbättras. Tyréns undersökning visar att det finns ett tydligt önskemål om att utbudet ska växa med såväl unika butiker som med större affärskedjor. Rosengårds centrum kan då förhoppningsvis utvecklas till ett stadsdelscentrum som lockar både boende och besökare till området.

Ökad samverkan


Receptet för en god utveckling är en ökad samverkan mellan företagare, organisationer och myndigheter. Men det är också viktigt att delområdena i Rosengård får en tydligare koppling till varandra.

Det finns idag ett stort engagemang i Rosengård och det är viktigt att ungdomars potential tas tillvara för att utanförskapet ska kunna minskas. För att det ska vara möjligt behöver skolorna kopplas ihop med näringslivet och en större andel av de vuxna behöver få in en fot på arbetsmarknaden.

– Men vi kan konstatera att det är fler Rosengårdsbor idag som har längre utbildning än för tio år sedan. Så det finns en stor potential att vända områdets negativa bild på sikt, avslutade Madeleine Eneskjöld från Tyréns.

I rapporten om Rosengård har 25 privatpersoner och 18 företagare i stadsdelen intervjuats för att kartlägga köpkraft, konsumtionsbehov, kompetenser samt åsikter och attityder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial