Varan har lagts till i varukorgen

Samverkan om energieffektivt byggande

Energi 27 sep 2013
Forskning om våra beteenden och vanor behövs för att vi ska få en hållbar och energieffektiv bebyggelse, säger Jörgen Sjödin, handläggare vid Energimyndighetens teknikavdelning. Foto: Energimyndigheten.
Energimyndigheten satsar 140 miljoner i ett samverkansprojekt om energieffektivisering av byggnader. Byggbranschen förväntas bidra med lika mycket.

Programmet ”Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” kommer att pågå mellan 2013-2017. Fokus ligger på hur byggnader kan bli mer energieffektiva. Det gäller både bostäder och arbetsplatser där produktion, renovering, ombyggnation, demontering och rivning innefattas. Men en lika viktig del i samverkansprogrammet är hur människors val, vanor och livsstil påverkar energianvändningen.

Samfinansiering med näringslivet

Projektet är ett samverkansprogram med IQ Samhällsbyggnad som ska ansvara för finansieringen från näringslivet. Denna del ska vara på totalt 140 miljoner kronor, lika mycket som Energimyndigheten bidragit med. IQ Samhällsbyggnad har ett nära samarbete med samhällsbyggnadssektorns aktörer vilket möjliggör en spridning av forskningsresultat till näringslivet och resten av samhället. Man vill även skapa synergier genom samverkan med andra forskningssatsningar inom området. Erfarenheter från tidigare samarbeten med byggbranschen ska föras in i det nya samverkansprogrammet.

Högt söktryck

En första utlysning kommer att ske omkring årsskiftet. Forskare med både teknisk och humanistisk eller beteendevetenskaplig inriktning kan söka finansiering för sina projekt. Jörgen Sjödin, handläggare vid Energimyndighetens teknikavdelning, tror att responsen blir stor. Vid en tidigare liknande utlysning var söktrycket högt.

– Vi hoppas att vi ska få många bra ansökningar.  Intresset som finns gör att det känns extra glädjande att tillsammans med branschen nu ta detta initiativ, säger Jörgen Sjödin.

– Ambitionen är att inte behandla de ”mjuka” frågorna styvmoderligt.

Vilka frågeställningar kan det röra sig om?

– Det kan handla om hur människor anammar och tar till sig ny energieffektiv teknik i hemmet eller på sina arbetsplatser, helt enkelt människans roll i energieffektiviseringen.

Det behövs mer kunskap kring beteenden inom ny teknik, till exempel hur boende ser på solenergi i anslutning till sina hus, menar han.

Forskning om byggande och teknisk innovation

Energimyndigheten ska tillsammans med IQ Samhällsbyggnad nu formulera en utlysning där man bestämmer sig för om det blir ett speciellt inriktat delområde som kommer att prioriteras. Eller om det ska bli en öppen utlysning inom programmets alla forskningsområden. Sökande ombeds hålla ögonen öppna för information som Energimyndigheten publicerar om utlysningen.

– Men det ska handla om forskning och inte demonstration eller investeringsstöd, även om det kan vara till behjärtansvärda projekt, som medlen ska gå till, säger Jörgen Sjödin. Det kan vara forskning om byggande och teknisk innovation av metoder och tjänster

Jörgen Sjödin poängterar att det är ett krav att branschen är med och samfinansierar projekten, men att det är upp till varje projekt att sy ihop en lämplig finansiering beroende på vilken typ av ämne det handlar om i varje enskilt projekt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial