Varan har lagts till i varukorgen

Krav på brandfarliga gaser och vätskor ändras

Bestämmelser 10 sep 2013
Det är viktigt att förebygga risken för brand och explosion vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, därför krävs ofta tillstånd. Foto: Anders Wester
Reglerna för när tillstånd krävs vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ändras inom kort. Undantaget för tillfälliga arbetsplatser tas bort och tillstånd krävs istället beroende på mängd.

Den 1 oktober träder föreskriften MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor i kraft. Föreskriften berör alla som hanterar brandfarliga gaser och vätskor och den ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1995:3.

Undantagen är borttagna

Föreskriften behandlar endast frågan om tillstånd behövs eller inte, själva hanteringen berörs inte. En viktig nyhet är att tidigare undantag, som ersatte tillstånd med anmälan, är borttagna. Tillstånd krävs nu alltid om mängderna av hantering överskrids, vissa undantag finns dock precis som tidigare.

- Det borttagna undantaget för tillfälliga arbetsplatser kan påverka vissa aktörer. Om man går över gränserna behöver man nu ett tillstånd istället för en ansökan. Det är rätt stor skillnad, säger David Gårsjö på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De som tidigare inte behövde tillstånd men som behöver det enligt den nya föreskriften har till den 1 oktober 2014 på sig att ansöka om tillstånd.

Handbok kommer inom kort

Inom några veckor kommer MSB att publicera en handbok med vägledning till föreskrifterna. De kommer även att anordna ett seminarium i Stockholm den 2 oktober som samtidigt sänds på webben.

FAKTA Undantag som tas bort

Undantagen som är borttagna i den nya föreskriften MSBFS 2013:3 finns i SÄIFS 1995:3 och de gällde bland annat:

  • hantering under begränsad tid
  • vid underhåll och reparation
  • vid publik verksamhet under begränsad tid.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Undantag som tas bort

Undantagen som är borttagna i den nya föreskriften MSBFS 2013:3 finns i SÄIFS 1995:3 och de gällde bland annat:

  • hantering under begränsad tid
  • vid underhåll och reparation
  • vid publik verksamhet under begränsad tid.