Varan har lagts till i varukorgen
Individuell mätning av värme kritiseras
Bostäder 11 sep 2013
SABO tycker att lagförslaget om värmemätning tar bort fastighetsägarnas incitament att arbeta med energieffektiviseringar. Illustration: SABO.
Förslaget om krav på individuell mätning och debitering av värme debatteras i branschen. SABO är en av de som öppet kritiserar förslaget. I en rapport beskriver de sin syn och erfarenheter.

I juni presenterade Regeringskansliet ett förslag hur direktivet om energieffektivisering ska införas i svensk lagstiftning. Ett av förslagen innebär att krav ställs på individuell mätning och debitering (IMD) av värme vid nybyggnation, större ombyggnader och i vissa fall åtgärder i befintligt bestånd.

Förslaget bör dras tillbaka

Många företrädare för bygg- och bostadssektorn anser att förslaget bör dras tillbaka. Flera bostadsföretag har installerat individuell värmemätning i sina fastigheter och deras slutsats är att energianvändningen har ökat istället för att minska.

- Ur energisynpunkt kan jag hålla med om att detta inte är särskilt vettigt men det är ett direktiv som vi måste uppfylla, sa Fredrik von Malmborg från regeringskansliet på SABO:s hearing om direktivet.

Det finns kritik över hur regeringskansliet har berett förslaget. Kurt Eliasson, VD för SABO, är en av de som tycker att processen har varit väldigt sluten och att branschen borde fått vara med mer i arbetet.

- Vi säger JA till energieffektivisering men vi vill inte ha ett direktiv som går fel det är därför vi säger ifrån, sa Kurt Eliasson på SABO:s hearing.

Rapport förklarar kritiken

SABOS rapport "Energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej" beskriver hur IMD av värme fungerar i praktiken och vilka konsekvenser det medför. Erfarenheter från flera bostadsföretag beskrivs och förslag till hur direktivet kan genomföras utan negativa konsekvenser tas upp.

- Vi hoppas att detta arbete kommer att finnas med i det fortsatta arbetet med en proposition, sa Kurt Eliasson.

Remisstiden snart slut

Senast den 16 september ska remissvaren till förslaget ha kommit till Näringsdepartementet. I juni nästa år måste direktivet vara infört i den svenska lagstiftningen.

FAKTA Mer om rapporten

SABO och Näringsdepartementet tolkar direktivet om energieffektivisering på olika sätt. I rapporten "Energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej" jämför SABO tolkningarna, se tabellen.

I rapporten föreslår SABO att:

  • Näringsdepartementet omprövar tolkningen av direktivet.
  • Boverket får i uppdrag att utreda och ta fram kriterier för i vilka byggnader det kan vara motiverat med värmemätning.
  • Temperaturgivare installeras i varje lägenhet i nybyggnation och vid större renovering.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om rapporten

SABO och Näringsdepartementet tolkar direktivet om energieffektivisering på olika sätt. I rapporten "Energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej" jämför SABO tolkningarna, se tabellen.

I rapporten föreslår SABO att:

  • Näringsdepartementet omprövar tolkningen av direktivet.
  • Boverket får i uppdrag att utreda och ta fram kriterier för i vilka byggnader det kan vara motiverat med värmemätning.
  • Temperaturgivare installeras i varje lägenhet i nybyggnation och vid större renovering.
Fördjupningsmaterial