Varan har lagts till i varukorgen

Förslag till justeringar i PBL

Bestämmelser 11 sep 2013
Boverket tycker att det bör vara separata punkter i PBL för varsamhetsbestämmelser respektive skyddsbestämmelser. Foto: Ulf Söderlund.
Den nya plan- och bygglagen, SFS 2010:900, trädde i kraft 1 maj 2011. Boverket har nu, i en skrivelse till regeringen, föreslagit en del ändringar i lagen. I huvudsak handlar det om justeringar av bestämmelser som antingen blivit otydliga eller på annat sätt svåra att tillämpa.
Boverkets förslag till ändringar i plan- och bygglagen, PBL, redovisas i Socialdepartementets promemoria, S2013/4714/PBB. Ändringarna berör bland annat bestämmelserna om hänsyn till kulturhistoriska värden i bygglovhantering och i detaljplan samt bestämmelserna kring slutbesked.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter