Varan har lagts till i varukorgen
Förslag till justeringar i PBL
Bestämmelser 11 sep 2013
Boverket tycker att det bör vara separata punkter i PBL för varsamhetsbestämmelser respektive skyddsbestämmelser. Foto: Ulf Söderlund.
Den nya plan- och bygglagen, SFS 2010:900, trädde i kraft 1 maj 2011. Boverket har nu, i en skrivelse till regeringen, föreslagit en del ändringar i lagen. I huvudsak handlar det om justeringar av bestämmelser som antingen blivit otydliga eller på annat sätt svåra att tillämpa.
Boverkets förslag till ändringar i plan- och bygglagen, PBL, redovisas i Socialdepartementets promemoria, S2013/4714/PBB. Ändringarna berör bland annat bestämmelserna om hänsyn till kulturhistoriska värden i bygglovhantering och i detaljplan samt bestämmelserna kring slutbesked.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter