Varan har lagts till i varukorgen
Fel utformade vägar orsakar cykelolyckor
Underhåll 13 sep 2013
Under 2007-2011 omkom nio cyklister i singelolyckor som kan relateras till vägens utformning eller drift och underhåll. Foto: Katja Kircher.
Varje år omkommer i genomsnitt fem cyklister i singelolyckor. Enligt trafikforskaren Anna Niska är ojämnheter i vägbanan och höga trottoarkanter vanliga orsaker till att olyckor sker.

Ungefär en tredjedel av alla som skrivs in på sjukhus på grund av en trafikolycka är cyklister och majoriteten av dem har skadats i en singelolycka, det visar en undersökning utförd av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Under 2007-2011 omkom totalt 27 cyklister i singelolyckor och 1 274 skadades svårt.

- Av de omkomna har totalt 9 cyklister omkommit i olyckor som kan relateras till sådant som väghållaren kan anses vara delvis ansvarig för, säger Anna Niska, trafikforskare på VTI.

När det gäller de svårt skadade kan 27 procent av olyckorna relateras till drift och underhåll och 20 procent till vägens utformning.

- Cykeln är ett instabilt fordon som är otroligt känsligt för brister i väghållningen och det är därför viktigt att man planerar och sköter drift och underhåll väl. Här har väghållaren ett stort ansvar, säger hon.

Annat synsätt

Flera av olyckorna sker på grund av försämrat väggrepp. Rullgrus till exempel är en vanlig bidragande faktor till att cyklister skadas svårt. Andra olyckor har skett då cyklister har kommit utanför vägkanten och försökt att styra upp cykeln, men inte lyckats eftersom kanten varit för hög och de har därmed tappat balansen och cyklat omkull. Enligt Anna Niska kan antalet cykelolyckor minska om vi väljer att se på cykeltrafiken på samma sätt som man ser på biltrafiken.

- Vi skyller ofta på cyklisters beteende när olyckor inträffar men underhållet måste bli bättre och trafikmiljön mer förlåtande. Som cyklist ska man inte straffas med döden om man gör ett misstag.

FAKTA Om undersökningen

Syftet med projektet har varit att närmare studera cyklisters singelolyckor för att se hur de kan undvikas eller hur skadeverkningarna av dem kan mildras. Två olika databasmaterial har använts, dels Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor, dels sjukvårdens rapportering i olycksdatabasen Strada. Fokus har varit på omkomna och svårt skadade i cyklisters singelolyckor och data för åren 2007–2011 har analyserats. Undersökningen har utförts av VTI.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Teknik Projektering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Om undersökningen

Syftet med projektet har varit att närmare studera cyklisters singelolyckor för att se hur de kan undvikas eller hur skadeverkningarna av dem kan mildras. Två olika databasmaterial har använts, dels Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor, dels sjukvårdens rapportering i olycksdatabasen Strada. Fokus har varit på omkomna och svårt skadade i cyklisters singelolyckor och data för åren 2007–2011 har analyserats. Undersökningen har utförts av VTI.

Fördjupningsmaterial