Varan har lagts till i varukorgen
Branschstandard för fuktsäkert byggande
Renoveringar 9 okt 2013
Branschstandarden ByggaF innehåller krav och vägledning för alla aktörer och alla skeden i byggprocessen. Illustration: SP
ByggaF, metoden för fuktsäkert byggande, har uppdaterats och nu blivit en branschstandard.

ByggaF är en metod som utvecklats för att fuktsäkra byggprocessen. Nu har metoden uppdaterats.

 – Den stora förändringen är att ByggaF nu blivit en branschstandard, säger Kristina Mjörnell, affärsområdeschef på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. – Det innebär att det nu är tydligare vad som är ska-krav, och som måste uppfyllas, och vad som är vägledning.

Ska-krav finns under varje rubrik i branschstandarden. Till respektive ska-krav finns även vägledningstext som förtydligar och förklarar hur ska-kraven kan uppfyllas.

Hela byggprocessen

Branschstandarden ByggaF innehåller rutiner och hjälpmedel som ska säkerställa fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Metoden kan tillämpas vid:

 • nybyggnad
 • ombyggnad
 • renovering.

Initiativet att tillämpa ByggaF måste komma från byggherren. Tanken är att fuktfrågorna ska komma in tidigt i processen och sedan arbetas in i:

 • programhandlingar
 • systemhandlingar
 • bygghandlingar
 • kontrollplanerplaner för drift och underhåll.

Som stöd finns mallar för olika aktivteter, med instruktioner, klara att fylla i för aktuellt projekt.

Fuktsakkunnig

En nyhet är att byggherren ska anlita en fuktsakkunnig som ska hjälpa byggherren att formulera krav på fuktsäkerhet och följa upp att kraven uppfylls.

Nya och tydligare krav

I nya ByggaF har det blivit mycket tydligare vilka krav som ställs på de olika aktörerna i:

 • programskedet
 • projekteringsskedet
 • produktionsskedet
 • förvaltningsskedet.

Dokument

Branschstandarden, mallar och dokument går att ladda ner kostnadsfritt från Fuktcentrums webbplats. De dokument som inte är avsedda att ändras finns i pdf-format. Mallarna är i excel- eller wordformat. Alla dokument är daterade den 8 maj 2013. Ambitionen är dock att det ska ses över årligen för att hållas aktuella.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial