Varan har lagts till i varukorgen
Bättre arbetsmiljö med ny skrift
Energi 12 sep 2013
Nu lanseras en ny skrift med fokus på arbetsmiljö. Syftet är att alla i byggbranschen ska få en ökad kunskap i frågor i arbetsmiljöfrågor.
Fjorton organisationer inom byggsektorn arbetar aktivt tillsammans för sunda och säkra arbetsplatser i Sverige. Målet är att inga olyckor eller skador ska inträffa på byggarbetsplatserna. Som ett led i det arbetet presenterar dessa organisationer skriften "En säker arbetsplats". Broschyren tar upp viktiga delar i ett bra arbetsmiljöarbete samt information om var man kan få mer hjälp och stöd i sitt arbetsmiljöarbete.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Produktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter