Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Avslag i målet om kolfilterfläktar
Bestämmelser 25 sep 2013
Rättsfallet om kolfilterfläktar uppfyller byggreglerna går vidare. Fotomontage: Mikael Sjöberg
Mark- och miljödomstolen avslog nyligen Genovas överklagan om att godkänna deras lösning med kolfilterfläktar. Lösningen anses inte uppfylla författningskraven men Genova ger inte upp.

För drygt ett år sedan började tvisten om kolfilterfläktar i Uppsala. Då fick byggherren Genova ett startbesked för att bygga nya bostadsrätter men med ett villkor att kolfilterfläktar inte accepterades som spisfläktar.

Strider mot kraven

Genova överklagade villkoret och nu har Mark- och miljödomstolen avslagit överklagan. Enligt domskälet strider Genovas förslag direkt mot gällande författningskrav. De skriver:

"En kolfilterfläkt för inte bort lukt och föroreningar från byggnaden utan är närmast att jämföra med en luftrenare. Bolagets förslag till utförande av ventilation vid matlagningsplatsen innebär att det inte kommer att finnas ventilation, utan endast luftrenare (kolfilterfläkt) vid matlagningsplatsen."

- Jag är både förvånad över beslutet och domskälet som får det att låta att vi inte har någon allmän ventilation alls. Jag är ingen ventilationsexpert men de jag har varit i kontakt med anser med stor övertygelse att metoden inte strider mot gällande BBR krav, säger Tore Berglund, vd på Genova Bostad.

Genovas grundförslag var en ventilationsmetod som används i flera hundra bostäder i Sverige. En kolfilterfläkt som renar luften vid spisen och en ökad grundventilation för att få det nödvändiga luftombytet.

Beslutet överklagas

Genova är en liten aktör i branschen, ett nystartat bolag, som bygger sitt första bostadsprojekt i Uppsala. De är förvånade över att ingen annan har gett sig in i diskussionen.

- Flera stora byggbolag, SABO företagen, övriga bostadsbyggare, ventilationsbranschen och många passivhusprojekt använder sig av det här systemet regelbundet. De har tyvärr inte gett sig in i diskussionen men de trodde kanske inte att vi kunde förlora i det här målet, säger Tore Berglund.

Genova har överklagat beslutet och begärt om anstånd till den sista november för att komma in med kompletterande underlag.

FAKTA Vad har hänt?

 • Byggherren Genova fick ett startbesked med ett villkor att kolfilterfläktar inte godkändes.
 • Genova byggde enligt villkoret men överklagade till Länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen godkände lösningen men avslog överklagan på grund av underhållet som krävs för att fläktarna ska behålla en god funktion.
 • Genova överklagade till Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen avslog överklagan med domskälet att Genovas lösning inte uppfyller lagkraven.
 • Genova har överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen.

Läs mer om rättsfallet och vår tolkning hur kolfilterfläktar uppfyller kraven i Boverkets byggregler i de relaterade artiklarna ovan.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad har hänt?

 • Byggherren Genova fick ett startbesked med ett villkor att kolfilterfläktar inte godkändes.
 • Genova byggde enligt villkoret men överklagade till Länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen godkände lösningen men avslog överklagan på grund av underhållet som krävs för att fläktarna ska behålla en god funktion.
 • Genova överklagade till Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen avslog överklagan med domskälet att Genovas lösning inte uppfyller lagkraven.
 • Genova har överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen.

Läs mer om rättsfallet och vår tolkning hur kolfilterfläktar uppfyller kraven i Boverkets byggregler i de relaterade artiklarna ovan.