Varan har lagts till i varukorgen
Utvärdering av energisparande åtgärder
Energi 4 okt 2013
Ett flerbostadshus i Bojsenburg har kompletterats med FTX-ventilation. Tilluftskanalerna är dragna på utsidan av fasaden. Foto: Kenneth Ahlström
Kopparstaden i Falun har utvärderat olika energibesparande åtgärder i tre flerbostadshus i Falun. Störst energibesparing erhålls i huset med förbättrat klimatskal och frånluftvärmepump men lösningen är sämst ur miljösynpunkt.

Utvärderingen har genomförts som ett utvecklingsprojekt inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Målet med projektet var att jämföra tre olika energibesparande åtgärder vad gäller kostnadseffektivitet, störst energibesparing och miljömässigt bästa alternativ.

- Fördelen med den här utvärderingen är att det visar verkligheten. Vi jämför tre likvärdiga hus med riktig mätning på varmvatten, el och värme. Man kan lita på siffrorna, det bygger inte på teoretiska beräkningar och antaganden, säger Kenneth Ahlström, driftchef på Kopparstaden.

Följande åtgärder utvärderades:

  • Ombyggnad av frånluftventilation till balanserad ventilation med återvinning (FTX).
  • Förbättrat klimatskal och återvinning av frånluft med hjälp av värmepump.
  • Byte till energieffektiva fönster.

FTX är bäst för miljön

Den största energibesparingen fås i huset med förbättrat klimatskal och frånluftvärmepump. Där halveras energianvändningen men lösningen är sämst ur miljö- och kostnadssynpunkt. Koldioxidbelastningen ökade med 7,6 procent.

- I Falun har fjärrvärmen bra miljövärden. Ett byte från fjärrvärme till  värmepump innebär därför att miljövärdena blir sämre trots energibesparingen, förklarar Kenneth Ahlström.

Åtgärden med FTX-ventilation ger bäst miljövärden och har det näst bästa ekonomiska utfallet med ett positivt kassaflöde efter 15 år. Åtgärden utmärker sig med att tilluftskanalerna är dragna på utsidan av fasaden. Fördelarna med det är bland annat minskad installationskostnad och mindre störning för hyresgästerna.

- Vi hade en målsättning att kostnaden skulle bli lägre än 50 000 kronor per lägenhet men vi lyckades tyvärr inte med det. Vi hamnade på 67 000 kronor men jag tror att man kan komma ner till 45 000 kronor per lägenhet om fler lägenheter kan dela på aggregatkostnaden och upphandlingen görs under konkurrens, berättar Kenneth Ahlström.

Fönsterbytet överraskar

Ingen av åtgärderna ger positivt kassaflöde de närmaste tio åren. Bäst resultat får åtgärden med nya fönster eftersom den varken ökar elanvändningen eller underhållskostnaden för huset.

- Jag blev lite förvånad över resultatet av fönsterbytet. Vi har alltid trott att det inte ger så mycket, säger han.

FAKTA Om projektet

Husen i området Bojsenburg i Falun byggdes på mitten av sjuttiotalet. Mellan 2007 och 2010 konverterades uppvärmningssystemet från direktverkande el till fjärrvärme.

Kostnaden för åtgärderna:

  • FTX-ventilation - 672 178 kronor
  • Fönsterbyte - 690 000 kronor
  • Klimatskal m.m. - 2 585 000 kronor

Byggnaderna var inte i akut behov av renovering. Om de hade varit det hade lönsamheten i åtgärderna sett annorlunda ut.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Om projektet

Husen i området Bojsenburg i Falun byggdes på mitten av sjuttiotalet. Mellan 2007 och 2010 konverterades uppvärmningssystemet från direktverkande el till fjärrvärme.

Kostnaden för åtgärderna:

  • FTX-ventilation - 672 178 kronor
  • Fönsterbyte - 690 000 kronor
  • Klimatskal m.m. - 2 585 000 kronor

Byggnaderna var inte i akut behov av renovering. Om de hade varit det hade lönsamheten i åtgärderna sett annorlunda ut.

Fördjupningsmaterial