Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Skapar historia med träd
Utemiljö 29 okt 2013
De relativt nyplanterade träden, intill S:t Nicolais kyrkoruin på Gotland, sprakar av höstfärger. Foto: Micaela Nordberg.
I samband med att S:t Nicolai kyrkoruin i Visby skulle renoveras rustade man även upp parken intill. Med sina stillistiskt beskurna träd bjuder parken på en resa tillbaka i tiden.

I direkt anslutning till en av Gotlands mest omtalade kulturarv; St Nicolai Kultudral, ligger en vacker park med tillhörande lekplats. Trots att parken bara är ett par år gammal bjuder den på ett härligt fyrverkeri av höstfärger. Vackra bokträd ger grusplanen en ståtlig inramning och trots att träden är så gott som nyplanterade så klarar de med råge dagens vindar på nästan 20 sekundmeter.

- Det här är inget, säger markkonsulten Suzanne Edström om vinden och ler.

Samspel mellan park och ruin

Men parken har inte alltid varit en fröjd för ögat. Suzanne Edström, tidigare stadsträdgårdsmästare på Region Gotland, berättar att parken länge varit i dåligt skick med undermåligt gångsystem och allt för stora popplar.

- Parken hade heller ingen koppling till kyrkoruinen, vilket var synd då kultudralen har ett stort historiskt värde för Gotland, säger Suzanne Edström som i dag jobbar som markkonsult i det egna företaget seMARK.

Tillsammans med den danska arkitekten Finn Larsen, som var ansvarig arkitekt när ruinen rustades upp till att bli en kultudral, började man att rita på en ny park och 2009 togs det första spadtaget. Parken har man valt att hålla enkel där de 15 bokträden är i fokus. När Svensk Byggtjänst är på plats har träden precis beskurits för första gången.

- De måste uppbyggnadsbeskäras kontinuerligt i kanske 10 år innan den tänkta formen blir klar, och därefter underhållsbeskäras cirka en gång per år för att hålla formen, berättar Suzanne Edström.

Skapar en illusion

Tanken är att trädens kronor på sikt ska formas som valv, likt de valven man kan se på kyrkoruinens väggar men som också illustrerar den klosterbyggnad som en gång stått i samma linje.

- På så sätt visar man historia genom trädens placering och form i stället för att skapa murar eller liknande som på sikt kan vara förvillande för besökaren.

Hela arbetet har gjorts i etapper, dels av ekonomiska skäl men också för att passa för ombyggnaden i kyrkkoruinen, Kultudralen. Nu återstår att stenlägga gatan intill med gatsten.

Läs mer om parken i Byggtjänst PM nr 01/2014.

FAKTA S:t Nicolai kyrkoruin

S:t Nicolai är en av Visbys mäktiga kyrkoruiner. Ruinen är en fast fornlämning och lyder under kulturminneslagen.Ruinen ägs av Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum har i uppdrag att förvalta ruinen. Sedan 2007 är det Kultudralen AB som sköter de arrangemang som sker på platsen, allt från konserter till bröllop. Ruinen rustades upp för ett par år sedan och kallas numera för S:t Nicolai Kultudral, ett ord som ska föra tankarna till mötet mellan katedral och kultur, mellan dåtid och nutid.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA S:t Nicolai kyrkoruin

S:t Nicolai är en av Visbys mäktiga kyrkoruiner. Ruinen är en fast fornlämning och lyder under kulturminneslagen.Ruinen ägs av Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum har i uppdrag att förvalta ruinen. Sedan 2007 är det Kultudralen AB som sköter de arrangemang som sker på platsen, allt från konserter till bröllop. Ruinen rustades upp för ett par år sedan och kallas numera för S:t Nicolai Kultudral, ett ord som ska föra tankarna till mötet mellan katedral och kultur, mellan dåtid och nutid.