Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Råd om industribuller ersatt av vägledning
Arbetsmiljö 28 okt 2013
Av Naturvårdsverkets övergångsvägledning om industribuller framgår det tydligt att riktlinjerna även ska tillämpas på buller från hamnar. Foto: Anders Wester.
Naturvårdsverkets allmänna råd och riktlinjer om externt industribuller, RR 78:5, har ersatts av en tillfällig vägledning som finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Den vägledning för prövnings- och tillsynsmyndigheter som hanterar frågor om buller från industri enligt miljöbalken som Naturvårdsverket nu lagt ut på sin webbplats bygger på Naturvårdsverkets upphävda Allmänna Råd, RR78:5. Det är en övergångsvägledning i avvaktan på nya vägledningar från Naturvårdsverket och Boverket som planeras till 2014.

Övergångsvägledningen

I vägledningen finns:

  • riktvärden
  • tillämpningsanvisningar
  • länkar till mät- och beräkningsmodeller.

Riktvärden

De förändringar som gjorts i förhållande till de upphävda allmänna råden är att riktvärden tagits bort för:

  • arbetslokaler
  • särskilda kväll-, natt- och helgvärden för utbildningslokaler
  • befintlig industri.

Tillämpning

De tillfälliga riktlinjerna är tillämpliga både på ny och på befintlig industriell verksamhet. En nyhet är att det i tillämpningsanvisningarna anges, med hänvisning till Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar, NFS 2003:18, att riktvärden för externt industribuller även ska tillämpas för hamnverksamhet.

Samordnade bullerregler

Senast den 30 april 2014 ska Naturvårdsverket och Boverket till Miljödepartementet redovisa förslag till nya vägledningar enligt miljöbalken respektive plan- och bygglagen om hantering av bullerfrågor relaterade till industrier och annan liknande verksamhet. Dessa vägledningar ska vara samordnade.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Kyla Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial