Varan har lagts till i varukorgen
Planerade lagförslag hösten 2013
Energi 18 okt 2013
I december kommer ett förslag från regeringen till nya bestämmelser om gatukostnader. Foto: Ulf Söderlund.
Förutom de propositioner om rätt till avbrottsersättning och om infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullsystem som regeringen redan lämnat till riksdagen planeras ytterligare ett antal lagförslag som berör bygg- och fastighetssektorn.

I den sammanställning som stadsrådsberedningen har gjort över de propositioner som regeringen planerar att överlämna till riksdagen under hösten finns en hel del som berör bygg- och fastighetssektorn. Ett par propositioner som redan är lämnade, En tydligare rätt till avbrottsersättning samt Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullsystem, är tänkta att behandlas av riksdagen under hösten. För behandling senare under riksmötet planerar regeringen bland annat att lämna propositioner om:

  • Fastighetsbildningslagens samrådsförfarande – December
  • Rättvisare regler vid förtidslösen av bostadslån – December
  • Fler bostäder åt unga och studenter – December
  • Nya bestämmelser om gatukostnader – December
  • Sveriges arbete för en giftfri miljö – Oktober
  • Dammsäkerhet – November
  • Elnätsföretagens intäktsramar – December.

Fullständig förteckning

En fullständig förteckning över de propositioner som regeringen planerar och tidpunkt för när de är tänkta att lämnas över till riksdagen framgår av Statsrådsberedningens informationsmaterial.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial