Varan har lagts till i varukorgen
Nya handböcker för snö som tö
Vägar och gator 8 okt 2013
Under SKLs årliga konferens Trafik- och gatudagarna presenterades den nya boken Vitt på svart – om vinterväghållning, samt en reviderad upplaga av grushandboken Grus under maskineriet. Foto: Kerstin Eriksson.
Reviderad grushandbok och en handbok med syfte att underlätta kommunal vinterväghållning. Det var två av flera spännande nyheter som presenterades under Trafik- och gatudagarna, arrangerade av SKL.

Det var i slutet av september som SKL, Sveriges kommuner och Landsting bjöd in till den årliga konferensen Trafik- och gatudagarna 2013. Under två dagar kunde man lyssna till seminarier inom områdena som trafikplanering, hållbara transporter, trafiksäkerhet och drift och underhåll.

Ny bok om vintervägunderhåll

På temat drift och underhåll presenterade Claes-Anders Malmberg och Peter Sandberg på ACAMA konsult AB den nya boken Vitt på svart – om vinterväghållning. Arbetet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting där Ulrika Appelberg varit ansvarig projektledare.

Handboken vars syfte är att underlätta vid extern upphandling och drift i egen regi av vinterväghållning vänder sig till både beställare och utförare av kommunal vinterväghållning.

– Boken är den första av sitt slag i Sverige men det finns motsvarande exempel i Tyskland med titeln Handbuch Winterdienst, säger Claes-Anders Malmberg. Under vintern kommer SKL att köra två dagars kurser i vinterväghållning som baseras på handboken.

Behovet av att öka kunskapen på området är stor, menar Claes-Anders Malmberg.

– Det finns inte mycket aktuellt skrivet på området i Sverige de sista 10 åren så den ligger verkligen helt rätt i tiden. Handboken är upplagd på ett sätt som gör den lättillgänglig och läsvänlig. Det är en handbok för praktiker, från beställare och chefer till arbetsledare, förmän och maskinförare.

Uppdaterad grusvägshandbok

Karin Edvardsson på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut höll ett seminarium där hon berättade att boken Grus under maskineriet; en handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar just nu revideras.

– Vi ser just nu över boken, som är från 2003, och kommer att lansera en ny reviderad upplaga vid årsskiftet, säger hon.

Grus under maskineriet är en praktisk handbok för tillståndsbedömning, barmarksunderhåll, vinterväghållning och förstärkning/förbättring av grusvägar. Boken innehåller krav på överbyggnadsmaterial till grusväg, handfasta råd vid behov av grusning samt råd och tips gällande olika dammbindningsmedel. Man kan även ta del av exempel på olika skadetyper och läsa vad som orsakar dem och vilka åtgärder som bör vidtas.

Flera nya kapitel

I den nya reviderade upplagan har flera nya kapitel lagts till. Bland annat kan man läsa ett nytt kapitel om förstärkning av grusvägar som lider av bärighetsnedsättning och även ett stycke om vilka beläggningar som kan passa om man önskar belägga en grusväg. Kapitlet om vinterväghållning har utökats och kapitlen om dammbindning och krav på överbyggnadsmaterial till grusväg har skrivits om.

Målgruppen är främst väghållare, kommunala, enskilda som statliga samt utförare av vägunderhåll.

– Alla de människor som bor bredvid en grusväg och som direkt eller indirekt påverkas av vägens standard kan också vara intresserade.

Enligt Karin Edvardsson kan man vinna mycket på att läsa boken.

– Det har skett både forskning och teknikutveckling sedan den senaste versionen. Det finns mycket att tjäna, både avseende vägtillstånd och kostnadseffektivitet, på att använda dessa uppdaterade råd för grusvägsunderhåll.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Juridik Upphandling Underhåll
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial