Varan har lagts till i varukorgen
Ny standard för led-belysning
Energi 22 okt 2013
Lång livslängd med led-belysning. Foto: Anders Wester.
Nu har det kommit en ny standard för prestanda på ljuskällor med led-teknik. Fler standarder är på gång och arbete pågår med prestanda för led-moduler.

Standardiseringen går för högtryck när det gäller led-produkter. Det är väl känt att marknadens tidiga ersättningslampor (så kallade retro-fit) med led-teknik bland annat hade ett kallt blåaktigt ljus. Nu har tekniken kommit längre, men för att den upplevda kvalitén ska styras upp behövs referenser. Nu har experter inom belysningsområdet arbetat fram en standard för prestanda på ljuskällor med led-teknik, SS-EN 62612.

Den nya standarden gäller för ljuskällor med matningsspänning över 50 V. Det innebär vanligtvis de ljuskällor vi använder vid vanlig nätspänning 230 V. Den begränsar sig också till lampor som avger vitt ljus och undantar den så kallade OLED-tekniken, Organic light emitting diode. För denna pågår framtagande av en egen standard.

Att mäta livslängden för ljuskällan

En av de stora fördelarna med ljuskällor i led-teknik är, förutom en lägre energiförbrukning, den längre livslängden för ljuskällan. Faktum är att livslängden kan vara så bra att det inte är praktiskt och ekonomisk möjligt att verifiera den. Standardiseringen valde i stället ett annat spår för att mäta ”livslängdskvalitén”. Upp till 6 000 timmar, ska en ljuskälla ha kvar minst 70 procent av sitt ursprungliga ljusflöde. Resultatet av mätningarna ger en kod (7, 8 eller 9) som motsvarar 70, 80 eller 90 procent ljusstyrka vid testets slut. Ljusminskningsfaktorn ger alltså en fingervisning om ljuskällans skick efter en längre tids användning.

Samma syn på egenskaper

Konsumenterna kan redan idag finna uppgifter om medellivslängd, ljusflöde, färgtemperatur, antal tändcykler och om lampan kan användas med en dimmer eller inte. Den nya standarden gör nu att alla tillverkare bör ha samma syn på vilka egenskaper som avses här och hur detta verifieras. En av de stora utmaningarna för belysningsindustrin är att vi idag inte klassar styrkan ljuskällorna har efter watt, utan efter ljusflödet (lumen).

Standardportföljen för led-området utökas löpande. Fler standarder är på gång och arbete pågår med prestanda för led-moduler och säkerhet för oledpaneler

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter