Varan har lagts till i varukorgen
Ny handbok inom trafiksäkerhet
Transportsystem 6 nov 2013
Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige byter metod till ett tydligare målinriktat arbetssätt. För att underlätta för landets kommuner har SKL i samarbete med Trafikverket tagit fram handboken "Trafiksäkra staden".
Kommunerna har under många år gjort flera förbättringar av trafikmiljön och det finns idag en stor acceptans hos allmänheten för lägre hastigheter i staden. Nästa stora utmaning i trafiksäkerhetsarbetet är att minska antalet döda och skadade cyklister och gående. Ungefär 75 procent av alla som dör och skadas allvarligt på de kommunala gatorna är oskyddade trafikanter. Kommunerna har därför en nyckelroll i det nationella trafiksäkerhetsarbetet, skriver SKL, Sveriges Kommuner och Landsting i ett p

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter