Varan har lagts till i varukorgen
Ny bok om boendetrygghet
Miljö 1 okt 2013
I den nyutkomna boken ”Ökad boendetrygghet” redovisas och analyseras vad det är som skapar otrygghet i bostadsområden och det offentliga rummet samt hur man kan komma till rätta med det.
Boken vill ge kunskap vad det är som skapar otrygghet och vad man som förvaltare och fastighetsägare kan göra för att förbättra miljön så att de boende känner sig tryggare. Vad som är otrygghet upplevs ofta olika beroende på person. Det kan vara bristande skötsel och underhåll av bostadsområdet som undermålig belysning, vildvuxen vegetation, klotter eller nedskräpning. Det kan också vara områdets fysiska utformning.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter