Varan har lagts till i varukorgen
Lågenergihusen blir fler
Energi 24 okt 2013
På en konferens i Göteborg om passivhus i Norden presenterade Peter Filipsson en sammanställning av landets lågenergibyggnader. Foto: Mats Östlund
Av alla nybyggda bostäder år 2012 var sju procent lågenergibostäder, det är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. Det visar en rapport som LÅGAN precis har presenterat.

Rapporten innehåller en sammanställning av landets lågenergibyggnader. Den visar hur många lågenergibyggnader som byggts under 2000-talet, hur många det finns, var de ligger och vilken typ av byggnad det är. Den redovisar även byggnader som har renoverats till god energiprestanda och de som man planerar att bygga till och med år 2014.

- Sammanställningen visar att vi är på väg mot rätt håll. År 2014 kommer det att finnas nästan 2 miljoner kvadratmeter lågenergihus i Sverige. Av dessa är hälften bostäder och hälften lokaler, två tredjedelar är nybyggnation och en tredjedel ombyggnation, säger Peter Filipsson, projektledare på Chalmers Industriteknik och en av författarna till rapporten.

Bara sju procent dyrare

I rapporten kan man läsa i vilken omfattning byggnaderna är energi och miljöklassade, cirka 25 procent av lågenergiprojekten uppges vara certifierade. Man kan även få veta hur mycket extra det kostar att bygga ett lågenergihus mot ett vanligt hus. Genomsnittlig byggkostnad uppges vara drygt sju procent högre för att bygga energieffektivt jämfört med att bygga enligt Boverkets byggregler.

- Jag hoppas att rapporten kan väcka intresse för att bygga fler lågenergihus, säger Peter Filipsson.

Med hjälp av rapporten kan man också se var utvecklingen av lågenergibyggande har kommit igång och var det behövs extra stöd.

Interaktivt diagramverktyg

Rapporten kommer inom kort att kunna laddas ner på LÅGANs webbplats. Där kommer interaktiva diagram också att läggas in. I diagrammen ska man själv kunna titta på landets lågenergibyggnader. Var de finns, hur många det finns, om de är nybyggda eller ombyggda, vilken energiklass de har och så vidare. Uppgifterna ska man sedan kunna jämföra med den totala byggnationen i området.

Underlaget till sammanställningen kommer från andra rapporter om lågenergibyggande och från en enkät som skickats ut till 1000 branschaktörer.

- Vi känner förmodligen inte till alla lågenergibyggnader i landet så det finns ett mörkertal, avslutar Peter Filipsson.

FAKTA Om LÅGAN

LÅGANs definition på lågenergibyggnad är att en ny byggnad ska ha en energiprestanda som är 25 procent bättre än dagens byggregler. En befintlig byggnad som byggts om och förbättrat sin energiprestanda ska minst uppfylla energikraven i byggreglerna.

LÅGAN är ett program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. Syftet är bland annat att etablera en marknad för byggande av lågenergihus och att öka kunskapen och yrkesskickligheten inom området.

Redan år 2011 presenterade LÅGAN en översiktlig sammanställning av lågenergibyggnaderna i Sverige. Årets utgåva är en uppdatering av den men den innehåller betydligt mer information än tidigare version.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om LÅGAN

LÅGANs definition på lågenergibyggnad är att en ny byggnad ska ha en energiprestanda som är 25 procent bättre än dagens byggregler. En befintlig byggnad som byggts om och förbättrat sin energiprestanda ska minst uppfylla energikraven i byggreglerna.

LÅGAN är ett program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. Syftet är bland annat att etablera en marknad för byggande av lågenergihus och att öka kunskapen och yrkesskickligheten inom området.

Redan år 2011 presenterade LÅGAN en översiktlig sammanställning av lågenergibyggnaderna i Sverige. Årets utgåva är en uppdatering av den men den innehåller betydligt mer information än tidigare version.

Fördjupningsmaterial