Varan har lagts till i varukorgen

Kommuner satsar på snödagböcker

Underhåll 25 okt 2013
Allt fler kommuner i landet väljer att informera allmänheten i frågor som rör vinterväghållning genom snödagböcker. Foto: Umeå kommun.
För att öka trafiksäkerheten samt framkomligheten på landets vägar väljer allt fler kommuner att satsa på snödagböcker. Dagboken är också till nytta för kommuner vid försäkringsärenden.

Vintern 2012/2013 lanserade Umeå kommun en snödagbok på sin hemsida www.umea.se/vinter med syftet att informera allmänheten om i vilka områden man utför vinterunderhåll. Lanseringen slog igenom väldigt bra och nu förbereder man sig för ännu en vinter.

- På sidan informerar vi inte bara om vad som pågår utan också vad man planerar att genomföra den närmaste tiden, säger Torbjörn Sandberg, gatudriftchef.

På sidan kan du även hitta kartor över samtliga gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun har ansvar för vinterväghållningen. Färgmarkeringarna på kartorna anger vilken prioriteringsklass de olika gatorna och cykelvägarna har. Det finns även övrig information rörande vinterväghållning som information riktad till fastighetsägare.

- Dagboken är ett utmärkt verktyg för fastighetsägare eftersom de oftast försöker anpassa sin egen snöröjning och halkbekämpning till kommunens insatser, säger Torbjörn Sandberg.

Antalet samtal har minskat

Genom att informera allmänheten om kommunens snöröjning via snödagboken minskar också antalet samtal till kommunen. En fördel för kommunen menar Torbjörn Sandberg.

- Vi är till för medborgarna och det är viktigt att de får reda på vad som sker i kommunen. Men givetvis är det fördelar med att antalet samtal till kommunen minskar. I stället för att prata i telefon kan vi lägga tiden på att planera och följa upp arbetet för att det ska bli så bra utfört som möjligt till gagn för medborgarna.

Andra fördelar

Örebro kommun lanserade en snödagbok på www.orebro.se/vinter för två år sedan. Dagboken bjuder på uppdaterad information om snöröjning, sandning och saltning. Den 28 oktober börjar man med rapporteringen och slutar i april/maj.

- Vi rapporterar allt från halkbekämpning och snöröjning till sandning och upptagning av sanden, säger Gertrud Rydholm, trafikhandläggare på Örebro kommun.

Nytt för i år är att man uppdaterar informationen varje dag. Tidigare uppdaterade man endast sidan när man bytte område eller gata.

- Men det dagar vi inte skrev något, trodde allmänheten inte att vi var ute. Så i år kommer vi uppdatera varje vardag, oavsett var någonstans vi utför åtgärden.

Den stora fördelen med en snödagbok är att kommunen kan hänvisa till den när allmänheten har frågor om vinterväghållning. Men det finns en annan viktig fördel menar Gertrud Rydholm.

- Dagboken är även utmärkt för oss vid exempelvis försäkringsärenden. Genom dagboken kan vi gå in och se i vilket område och vid vilken dag vi utförde en viss åtgärd. Så vi har själva stor nytta av att föra dagbok.

Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Fler nyheter