Varan har lagts till i varukorgen

Kartläggning av kommuners IT-drift

11 okt 2013
Kommunerna har fått svara på en webb-enkät om i vilken utsträckning de valt att utkontraktera sin IT-verksamhet. Foto: Thord Sköldekrans.
Totalförsvarets forskningsinstitut genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en kartläggning av IT-driften i Sveriges samtliga kommuner.
Under hösten kommer samtliga kommuner att få möjlighet att svara på en webb-enkät. Frågorna i enkäten tas fram i samarbete mellan MSB och FOI. FOI har under juli och augusti genomfört en förstudie där bland annat företrädare för fyra kommuner med olika förutsättningar har intervjuats.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter