Varan har lagts till i varukorgen
Kartläggning av kommuners IT-drift
11 okt 2013
Kommunerna har fått svara på en webb-enkät om i vilken utsträckning de valt att utkontraktera sin IT-verksamhet. Foto: Thord Sköldekrans.
Totalförsvarets forskningsinstitut genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en kartläggning av IT-driften i Sveriges samtliga kommuner.
Under hösten kommer samtliga kommuner att få möjlighet att svara på en webb-enkät. Frågorna i enkäten tas fram i samarbete mellan MSB och FOI. FOI har under juli och augusti genomfört en förstudie där bland annat företrädare för fyra kommuner med olika förutsättningar har intervjuats.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.
Gäller endast dig som inte tidigare varit betalande prenumerant på Byggkoll. 

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter