Varan har lagts till i varukorgen

Ja till ny energideklaration

Energi 11 okt 2013
Både lag, förordning och föreskrifter om energideklarationer kommer att ändras vid årsskiftet. Foto: Thord Sköldekrants
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att ändra energideklarationen. Det innebär att ett nytt system med personcertifiering kommer att införas och ackrediteringskravet på företag tas bort.

De nya reglerna börjar gälla från årsskiftet och ställer krav på att alla som arbetar med energideklarationer ska vara certifierade. Lagen om energideklaration ändras så att Boverket kan kontrollera att de som utför energideklarationerna är oberoende i förhållande till sina uppdragsgivare. Kraven på behörighet för elektronisk överföring finns idag i Boverkets föreskrifter men dessa flyttas och läggs istället in i lagen.

Förordningen om energideklaration kommer också att ändras inom kort, den kommer att innehålla bestämmelserna om certifiering.

Nya krav på energiexperten

Boverket skickade för en vecka sedan ut en remiss med förslag på ändringar i föreskriften (2007:5) om certifiering av energiexpert, CEX. Förslaget innebär bland annat att behörigheten för luftkonditionering tas bort och att kraven på särskild kompetens har utökats.

- När det gäller särskild kompetens har vi bland annat förtydligat att energiexperten ska ha kunskap om hur man fördelar uppmätt energi och elförbrukning, säger Erik Olsson som är Boverkets utredare.

En annan förändring är att rådet om att en teoretisk energideklaration bör utföras i provet, har höjts upp till ett krav.

Positiv respons på BED

En remiss på föreskriften (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED, presenterades redan i somras. Boverket har gått igenom remissinstansernas synpunkter och jobbar nu med att färdigställa föreskriften.

- Förslaget har i överlag tagits emot väl, säger Erik Olsson.

En av de största förändringarna i föreskriften är en ny sammanfattning. I princip var alla remissinstanser positiva till den, därför kommer endast mindre justeringar att ske. Ett annat förslag i föreskriften är en ny klassning på byggnadens energiprestanda. Remissinstanserna var överlag positiva mot förslaget men synpunkterna var lite mer spretiga.

- Min bedömning är att vi kan gå vidare med de intervallerna som finns i förslaget men det håller vi på att diskutera just nu, berättar Erik Olsson.

Målsättningen är att de två nya föreskrifterna ska träda i kraft samtidigt som den nya lagen, 1 januari 2014.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial