Varan har lagts till i varukorgen
Flygbuller och bostadsbyggande
Lov och tillsyn 5 nov 2013
Bullersamordningsutredningens förslag innebär att planering och byggande av bostäder i områden som är utsatta för flygbuller underlättas. Foto: Ulf Söderlund.
I Bullersamordningsutredningens betänkande om flygbuller och bostadsbyggande föreslås ytterligare förordningsregler om buller, dock inga ytterligare lagförslag.
Bullersamordningsutredningen har tidigare presenterat förslag till lagändringar som innebär en ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken i fråga om buller och bostadsbyggande. I det delbetänkandet föreslogs en reglering i förordning av riktvärden för buller från:

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter