Varan har lagts till i varukorgen

Enkelt planförfarande kan bli huvudregel

Lov och tillsyn 30 okt 2013
I en promemoria föreslår Socialdepartementet förenklade regler vid framtagande av detaljplaner. Förslaget bygger på ett av Plangenomförandeutredningens förslag från slutbetänkandet SOU 2013:34.
Socialdepartementet föreslår i promemoria S2013/6968/PBB att plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ändras så att det enkla planförfarandet i dagens lagstiftning blir huvudregel, medan dagens normala planförfarande reserveras för de planärenden som är av större betydelse.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter