Varan har lagts till i varukorgen
Enkelt planförfarande kan bli huvudregel
Lov och tillsyn 30 okt 2013
I en promemoria föreslår Socialdepartementet förenklade regler vid framtagande av detaljplaner. Förslaget bygger på ett av Plangenomförandeutredningens förslag från slutbetänkandet SOU 2013:34.
Socialdepartementet föreslår i promemoria S2013/6968/PBB att plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ändras så att det enkla planförfarandet i dagens lagstiftning blir huvudregel, medan dagens normala planförfarande reserveras för de planärenden som är av större betydelse.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter