Varan har lagts till i varukorgen
Egna anställda godkänns inte som referenser
Energi 23 okt 2013
Felaktig upphandling, om arbete vid nya Slussen, måste göras om. Illustration: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor.
När referenser anges i ett upphandlingsförfarande ska man se till att det är utomstående personer och inte personer som är anställda av anbudsgivaren. Stockholms stad tvingas nu göra om en upphandling om rivningstjänster efter en dom från förvaltningsrätten.

Ansökan om överprövning

En av de entreprenörer som inte fick anbudet ansökte om överprövning av ärendet hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Entreprenören yrkar att upphandlingen ska göras om.
Skälen som entreprenören anger för överprövningen är:

  • att man anser att oproportionerliga krav har ställts och att begreppen stadsmiljö och kraven på referensuppdrag är oklara och strider mot transparensprincipen.
  • att de anser att referensuppdragen utförts av en underentreprenör och att det strider mot likabehandlings- och transparensprincipen.
  • att referensuppdragets innehåll inte uppfyller kraven och att även det strider mot likabehandlings- och transparensprincipen.
  • att åberopa egna referenser, det vill säga hos sig själva strider mot likabehandlingsprincipen.

Förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrätten delar inte de första skälen som entreprenören angett  men däremot entreprenörens åsikt att det inte kan godtas att anbudsgivaren lämnar egna referenser hos sig själv. Syftet med referenser är att anbudsgivarens prestation av uppgiften ska kunna bekräftas av någon utomstående, som inte har eget intresse av att anbudsgivaren ska erhålla kontrakt. Anbudsgivaren borde av detta skäl ha uteslutits. Att en anbudsgivare fått möjlighet att åberopa företagsinterna referenser, utan att denna möjlighet framgått av förfrågningsunderlaget så att övriga anbudsgivare också kunnat utnyttja denna möjlighet, strider enligt förvaltningsrätten mot likabehandlingsprincipen.

Entreprenörens ansökan bifölls av förvaltningsrätten som förordnade att upphandlingen ska göras om.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial