Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Direktiv om elektromagnetiska fält
Miljö 14 okt 2013

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  Elektromagnetiska fält finns kring allt som använder elektricitet och de påverkar människor i olika omfattning. EU har nu antagit ett nytt direktiv om minimikrav för dessa fält.
  Bevaka ämnen i artikeln

  Miljö Bestämmelser
  Fackområden

  El & Tele
  Fler nyheter