Varan har lagts till i varukorgen
Bullerriktvärden i översiktsplan
Arbetsmiljö 16 okt 2013
De riktvärden för buller som riksdagen beslutat om vägde enligt mark- och miljööverdomstolen tyngre än de riktvärden kommunen beslutat i sin översiktsplan. Foto: Ulf Söderlund.
Mark- och miljööverdomstolen har i ett ärende om förhandsbesked gjort den bedömningen att de bullerriktvärden som antagits av riksdagen väger tyngre än bullerriktvärden som en kommun angivit i sin översiktsplan.
Tekniska Myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun hade nekat en sökande förhandsbesked för byggande av ett enbostadshus bland annat med motiveringen att de bullerriktvärden kommunen angivit i översiktsplanen skulle överskidas.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Juridik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter