Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Bostadsförsörjning på regional nivå
Varken bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden är i dag begränsad till den egna kommunen. Regeringen vill därför utreda de förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose behovet av bostäder och en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
Bostäder och arbetsmarknad är i dag en fråga som sträcker sig över kommungränserna. Regeringen har därför beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utvärdera systemet med regionplanering och hur detta förhåller sig till:

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

En utredning ska se över hur regional hänsyn ska bli en del i den kommunala bostadsplaneringen. Foto: Ulf Söderlund.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

En utredning ska se över hur regional hänsyn ska bli en del i den kommunala bostadsplaneringen. Foto: Ulf Söderlund.
Fördjupningsmaterial