Varan har lagts till i varukorgen
Bostadsförsörjning på regional nivå
Varken bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden är i dag begränsad till den egna kommunen. Regeringen vill därför utreda de förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose behovet av bostäder och en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
Bostäder och arbetsmarknad är i dag en fråga som sträcker sig över kommungränserna. Regeringen har därför beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utvärdera systemet med regionplanering och hur detta förhåller sig till:

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter