Varan har lagts till i varukorgen
Bisfenol A kan finnas i 3 000 lägenheter
Renoveringar 31 okt 2013
Dricksvatten i renoverade ledningar kan innehålla spår av Bisfenol A. Foto: Ulf Söderlund.
Relining med Bisfenol A har använts i cirka 60 bostadshus som tillsammans innehåller 3 000 lägenheter, spridda på ett flertal orter i landet. Det framgår av den sammanställning som Boverket har gjort av hur vanligt det är med relining med Bisfenol A i Sverige.

Under åren 2006–2011 användes både en- och tvåkomponentsepoxi vid relining av vattenledningar. Metoden med användning av tvåkomponentsepoxi  kan det leda till Bisfenol A i vattnet.

Bisfenol A är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa plastsorter och som är hormonstörande vid låga doser.Vid relining av avloppsrör, som är vanligare förekommande, berörs inte dricksvattnet.

Sekretess

Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket har i en studie undersökt 22 lägenheter och funnit Bisfenol A i vatten i åtta av dem. Kemikalieinspektionen har på grund av sekretesskäl inte offentliggjort i vilka fastigheter man konstaterat Bisfenol A i dricksvattnet. (Högsta Förvaltningsdomstolen har behandlat frågan och delar Kemikalieinspektionens bedömning). Enligt Boverkets uppskattning har relining med tvåkomponentsepoxi gjorts i cirka 60 byggnader med tillsammans närmare 3 000 lägenheter under den aktuella perioden.

Oro bland boende

Då frågan om Bisfenol A i dricksvattnet fått mycket uppmärksamhet i medierna har det väckt en oro bland hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Myndigheterna säger sig dock sakna kunskap om exakt vilka fastigheter som berörs. Boverket har gjort en sammanställning, om än inte garanterat fullständig, över de orter där relining med material som kan avge Bisfenol A har gjorts.

Mer kunskap

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör själva ha kännedom om relining av dricksvattenrören blivit utförd under åren 2006-2011 med en 2-komponentsmetod som innehåller epoxi. Vid misstanke om att Bisfenol A finns i dricksvattnet kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kontakta miljökontoret i kommunen och få hjälp med hur man kan gå vidare med eventuella analyser av vattnet.

FAKTA Regeringsuppdrag

Den undersökning av Bisfenol A som Kemikalieinspektionen gjort tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket ingår i ett regeringsuppdrag att kartlägga i vilken utsträckning Bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör. I uppdraget ingår också att vid behov föreslå åtgärder och göra kemiska analyser av tappvatten från byggnader med renoverade vattenledningsrör. Uppdraget ska redovisas i december månad.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Regeringsuppdrag

Den undersökning av Bisfenol A som Kemikalieinspektionen gjort tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket ingår i ett regeringsuppdrag att kartlägga i vilken utsträckning Bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör. I uppdraget ingår också att vid behov föreslå åtgärder och göra kemiska analyser av tappvatten från byggnader med renoverade vattenledningsrör. Uppdraget ska redovisas i december månad.