Varan har lagts till i varukorgen
Strategi för energieffektiv renovering
Energi 11 nov 2013
Fastighetsägare ska få lättare att fatta beslut om energieffektivisering och renovering tack vare en informationssatsning. Foto: Louise Rosén
Två olika scenarion presenteras i förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader som Boverket och Energimyndigheten nyligen har lämnat över till regeringen.

När byggnader ska renoveras ska tillfället utnyttjas till att förbättra byggnadsbeståndets energiprestanda. Det är syftet med den långsiktiga strategi som alla medlemsländer i EU ska ta fram enligt direktivet om energieffektivisering.

I förslaget till strategi för Sverige föreslår Energimyndigheten och Boverket en informationssatsning där bland annat ett informationscentrum för frågor om energieffektivisering och renovering ska upprättas. Detta ska underlätta fastighetsägarnas beslut som idag kräver mycket tid och resurser.

Två scenarier beskrivs

I rapporten beskrivs ett referensalternativ och två olika scenarier om hur energieffektiviseringen kan ske, där:

  • Referensalternativet utgår från att befintliga styrmedel förlängs.
  • Scenario 1 utgår från befintliga styrmedel och nya informativa styrmedel.
  • Scenario 2 har högre energipolitiska mål som kräver ännu fler styrmedel.

Befintliga styrmedel har enligt rapporten minskat energianvändningen med i genomsnitt 11 procent mellan åren 1995 och 2011. Om dessa styrmedel förlängs till år 2050 bedöms energianvändningen minska med 20-30 procent år 2050 jämfört med 1995.

Information ökar effektiviseringen

I scenario 1 föreslås nya informativa styrmedel. Dessa bedöms öka energieffektiviseringen med 5-10 procent jämfört med referensalternativet.

Scenario 2 utgår från att en energieffektivisering på 50 procent ska uppnås till 2050. I utredningen har Energimyndigheten och Boverket kommit fram till att fler energipolitiska styrmedel i samband med renovering inte får någon betydande effekt. För att uppnå målet krävs istället att omfattningen av renoveringarna ökar.

Färdig strategi redan i april

Regeringen kommer nu att arbeta vidare med förslaget. En färdig strategi ska offentliggöras senast den 30 april nästa år. Strategin ska sedan revideras vart tredje år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial