Varan har lagts till i varukorgen

Smarta elnät och hållbara städer

Energi 20 nov 2013
Samhällsbyggnadsdagen ägde rum på Konserthuset i Göteborg. Flera av föredragen handlade om framtidens samhällsbyggnad och de utmaningar vi ställs inför. Foto: Victoria Hindelid.
Hur fungerar smarta elnät och hur bygger vi hållbara städer? Det var några av seminarieämnena på den fullmatade och lärorika Samhällsbyggnadsdagen i Göteborg.

 Samhällsbyggnadsdagen är en dag för byggbranschen, arkitekter, konsulter och andra intresserade som anordnas i november varje år av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutet. Inledde dagen gjorde Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, som talade om hållbart stadsbyggande. Hon efterlyste modiga förebilder när det gäller att förtäta staden på ett klokt och kreativt sätt.

-Det gäller att till exempel inte bygga på de gröna ytorna, utan hitta andra ytor att bebygga på. Vilket det finns gott om här. För samtidigt finns det ett stort behov av nya bostäder i Göteborg liksom i Malmö och Stockholm, sade Agneta Hammer.

Bygg bostäder åt alla

En annan utmaning för den hållbara staden handlar om att bygga bostäder åt alla, alltså i flera olika prisklasser, och inte bara åt de som har en tjock plånbok. Likaså handlar det om att bygga utifrån de nya kunskaperna om klimatfrågan. För Götborgs del handlar det om att lösa problemen med exempelvis vattenhöjningar i staden vilket kan bli ett stort framtida problem. Man har bland annat skissat på en park med en sjö i mitten som skulle kunna ta hand om det inströmmande vattnet vid tillfälliga översvämningar.

-Frågan är vem som ska betala för dessa insatser. Den ansvarsfrågan måste vi lösa. Detta kommer vi att arbeta intensivt med, sade Agneta Hammer.

Hur fungerar smarta nät?

Anders Lindskog, som arbetar med mätteknik vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, talade under Samhällsbyggnadsdagen om våra smarta elnät och hur de påverkar oss. Han menade att idag pratar alla om smarta nät, men få vet vad det är eller hur de egentligen fungerar.  Detta eftersom smarta nät är komplicerade och något som ännu inte är färdigutvecklat.

- Smarta elnät är ett styrsystem för att hantera energisystemen. Dessutom är det ett hjälpmedel när vi försöker införa mer förnybar energi som ju inte går att lagra på samma sätt. Vi försöker fasa ut den smutsiga kolen och ersätta den med förnybar energiproduktion från sol, vind och vågenergi.

Fler eldrivan fordon

Smarta elnät underlättar också introduktionen av fler eldriva fordon framöver, menar Anders Lindskog.

Ett smart elnät kan matcha vår elanvändning med den förnybara produktionen. Det kan antingen handla om en kostnadsoptimering eller en miljöoptimering. Ett exempel är att när vi sätter på spisen hemma i köket, då kräver det så pass stor effekt att vi under den tiden kanske kan dra ner på energin som går åt till varmvattenpumpen. Smarta elnät handlar alltså om bättre kommunikation och att optimera användningen till exempelvis tid på dygnet eller tid på året.

Bygg smarta elnät nu

-Men vi måste börja väva in smarta elnät redan nu när vi bygger. Annars är risken stor att vi får bygga om längre fram eftersom vi är på väg mot mer förnybar energi. Idag kanske det inte finns så stora incitament att införa dessa, men det kommer att komma mer och mer framöver, menar Anders Lindskog.

Regeringen har nyligen inrättat ett Nationellt samordningsråd för Smarta elnät där SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ordförande.  Rådet kommer framöver att införa vissa föreskrifter kring smarta elnät.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Eldistribution Bostäder
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter