Varan har lagts till i varukorgen

Skotta säkert i vinter

Juridik 15 nov 2013
Snöskottning på tak blir säkrare om de som utför arbetet har en licens. Foto: Anders Wester.
Konceptet Skotta säkert syftar till att förbättra arbetsmiljön för snöskottare samt minska skador i samband med snöskottning av tak. Två år har gått sedan projektet inleddes och antalet licenserade snöskottare ökar stadigt.

Redan för ett år sedan slöts ett avtal mellan Entreprenörföretagen (f.d. Plåtslageriernas Riksförbund) och Fastighetsägarna med krav om att samtliga personer som arbetar på tak ska inneha en licens för takarbete.

Viktigt med avtal

Mats Jonaeson, vd Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB, säger att de som entreprenör vill ha avtal med kund så att de kan besiktiga taken innan snön kommer. Vi vill se att det finns fästanordningarna för säkerhetsutrustning. Vi besiktar även taken efter snösäsongen. Vi kan då lämna ett protokoll som talar om vilken status taket har. Fastighetsägaren får då chansen att ta hand om sitt tak.
- Takskottarna vill hellre skotta snö än hacka is, säger Mats Jonaeson.
Det är snabbare, billigare och säkrare att ta bort pudersnö med lövblås än att hacka bort is som man inte har någon kontroll över vart den tar vägen. Fungerande takvärme gör att det blir hälften så dyrt att skotta, men det kräver en effekt av 40W per meter kabel i stuprör och hängrännor för att det ska fungera.
Det är viktigt för takskottarnas säkerhet att man har avtal. En riskanalys/bedömning ska alltid göras innan man kliver ut på taket och den ska dokumenteras.

– Beställarna måste börja ställa krav på att det ska vara utbildade skottare. Det är ett sätt att få bort oseriösa företag från branschen, säger Mats Jonaeson.

Enligt Martina Henriksson, försäkringsmäklarna Säkra så finns flera fördelar med projektet.
– Bland annat kan det hjälpa till i samspelet mellan entreprenören, fastighetsägaren och beställaren att belysa vikten av tydliga avtal och att man ska vårda taket, säger Martina Henriksson.

Avtal reglerar skottning

Avtalet säkrar även att entreprenören infinner sig på plats två timmar efter att beställaren ringt in en anmälan om snöskottning. Entreprenören och underentreprenören ska kunna visa upp en branschlicens som visar att de är godkända och har utbildning för snöskottning, och hantering av säkerhetsutrustning. Avtalet gäller under perioden 15 november till 15 april.
Avtalet reglerar även avspärrning av gator, skyddsutrustning/skyddsräcken, besiktning innan och efter snösäsongen samt borttransport av snö- och ismassor.

Inför årets snösäsong har försäkringsbolagen krav på licensiering i ansvarsförsäkringen för snöskottningsentreprenören.

Givande projekt

Alexander Iliev, Entreprenadföretagen har arbetat med att ta fram utbildning, utbilda och marknadsföra i projektet Skotta säkert. Det startade 2011 och den första utbildningen skedde 2012.
– Det är ett väldigt givande projekt, men vi har fått arbeta hårt, det har inte gått av sig självt. Det har varit väldigt kul när man fått positiv feedback på det man gör, säger Alexander Iliev.
– Skotta säkert kan på sikt bli något att räkna med i många olika sammanhang, fortsätter Alexander Iliev.
Utbildningens största fokuset ligger mot entreprenörer och den största anledningen att utbilda sig är kraven på licensiering som försäkringsbolagen ställer.

Stor potential

Hälften av alla de cirka 1500 utbildade handledarna och skottarna finns i Stockholmsområdet.
Man beräknar att det går tre skottare på en handledare i dagsläget. Det finns alltså en väldigt stor potential att licensutbilda skottare inför vintersäsongen. Det är även många enmansföretagare som är utbildade till handledare och de kan i sin tur utbilda sina underentreprenörer.

– Det är nytt för i år med licensierade takskottare för oss. Vi har använt oss av samma entreprenörer i flera år för skottning av snö på våra tak men självklart kommer vi nu att kräva att våra entreprenörer har licensierade snöskottare, säger Magnus Mörner, distriktschef för förvaltningsområde norr på SKB.

Nytt administrativt system

Till hjälp att dokumentera och effektivisera för företag som utför snöskottning finns ett nytt administrativt system, Stiria. Kundinformation och beställningar läggs in i en webbaserad databas. Skottningspersonal får en order och via en app dokumenterar de risker, utförande samt startar och slutför arbetet. Dokumentationen ger hela tiden aktuell information. Allt som behövs är en internetansluten dator och en smart telefon.

FAKTA Skotta säkerts utbildning

Entreprenörföretagen (f.d. PLR, Plåtslageriernas Riksförbund) genomför en utbildning av handledare som fokuserar på pedagogik, företagsperspektiv och avtalsskrivande. Efter utbildning kan de i sin tur utbilda sin personal och sina underentreprenörer. Utbildningen och licensieringen har en kompetens- och statushöjande effekt för takskottarna. Utbildningarna avslutas med ett kunskapsprov.
Det är Entreprenörskolan som utfärdar licenserna och har ett register över skottarna.
Utbildningen finns på 4 språk, svenska, spanska, ryska och engelska.
För mer information om utbildningen läs på Skotta säkerts webbplats.

FAKTA Entreprenörföretagen

Entreprenörföretagen ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och samlar 900 svenska företag i tre branschföreningar, Byggnadsplåt, Ventilation samt Stål & Lättbyggnad.

FAKTA SKB

Stockholms Kooperativa Bostadsförening äger och förvaltar cirka 7 400 lägenheter i Stockholmsområdet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Skotta säkerts utbildning

Entreprenörföretagen (f.d. PLR, Plåtslageriernas Riksförbund) genomför en utbildning av handledare som fokuserar på pedagogik, företagsperspektiv och avtalsskrivande. Efter utbildning kan de i sin tur utbilda sin personal och sina underentreprenörer. Utbildningen och licensieringen har en kompetens- och statushöjande effekt för takskottarna. Utbildningarna avslutas med ett kunskapsprov.
Det är Entreprenörskolan som utfärdar licenserna och har ett register över skottarna.
Utbildningen finns på 4 språk, svenska, spanska, ryska och engelska.
För mer information om utbildningen läs på Skotta säkerts webbplats.

FAKTA Entreprenörföretagen

Entreprenörföretagen ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och samlar 900 svenska företag i tre branschföreningar, Byggnadsplåt, Ventilation samt Stål & Lättbyggnad.

FAKTA SKB

Stockholms Kooperativa Bostadsförening äger och förvaltar cirka 7 400 lägenheter i Stockholmsområdet.

Fördjupningsmaterial