Varan har lagts till i varukorgen
SKL vill ha hårdare energikrav
Energi 6 nov 2013
Bostadsministerns förslag att förbjuda kommunerna att ställa egna tekniska krav gör att SKL:s rekommendation är särskilt aktuell. Foto: Ander Wester
Energianvändningen i nya flerbostadshus får högst vara 70 kilowattimmar per kvadratmeter enligt SKL:s nya rekommendation för kommunala energikrav.

Idag ställer många kommuner egna energikrav på nya flerfamiljshus då de säljer mark. Bakgrunden är att många anser att myndighetskraven är för lågt ställda.

- Syftet med rekommendationen är bland annat att bidra till att kommunernas energikrav blir mer samordnade och mer förutsägbara för den som bygger. Det vill både kommunerna och byggbranschen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i ett pressmeddelande.

Kraven är teknikneutrala

Kraven i rekommendationen anger att den specifika energianvändningen högst får vara 70 kilowattimmar per kvadratmeter, kWh/m2. Det gäller för klimatzon tre eller för orter som har justeringsfaktor 1,0 enligt Boverkets nya förslag på energikrav. Övriga orter får klimatanpassa energin för uppvärmning enligt de geografiska justeringsfaktorerna som till exempel är 0,9 i Malmö, Göteborg och 1,6 i Kiruna.

Mer om energikraven:

  • varmvatten ingår med en fast schablon på 25 kWh/m2
  • fast tillägg för vädring på 4 kWh/m2
  • kraven ska vara teknikneutrala.

Värmeenergin till uppvärmning räknas som använd värme, mätt som avgiven värme efter värmepanna eller värmepump. Kraven är därför mer teknikneutrala i jämförelse med Boverkets byggregler när det gäller valet mellan värmepumpar, fjärrvärme, egen värmepanna eller solenergi.

Gäller tillsvidare

Rekommendationen gäller tillsvidare men kommer att uppdateras då Boverket skärper energikraven. SKL kommer att utveckla tillhörande underlag för preciseringar, kontroll och uppföljning.

FAKTA Om rekommendationen

SKL:s rekommendation baseras på Boverkets byggregler men har hårdare krav på energianvändning.

Den innehåller förtydliganden utifrån branschstandarden Sveby för varmvatten, vädring och innetemperatur.

Effektkraven är definierade enligt Feby 12, standard för passivhus och minienergihus.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om rekommendationen

SKL:s rekommendation baseras på Boverkets byggregler men har hårdare krav på energianvändning.

Den innehåller förtydliganden utifrån branschstandarden Sveby för varmvatten, vädring och innetemperatur.

Effektkraven är definierade enligt Feby 12, standard för passivhus och minienergihus.

Fördjupningsmaterial