Varan har lagts till i varukorgen

Renovering för klimat och livskvalitet

Bostäder 28 nov 2013
Det danska bidraget Ellebo Garden Room utsågs till vinnare i Nordic Built Challenge Award. Illustration Adam Khan Architects.
Det danska bidraget Ellebo Garden Room utsågs till nordisk vinnare i Nordic Built Challenge, en tävling för innovativa och hållbara renoveringsförslag avseende fem befintliga byggnader, en i varje nordisk huvudstad.

I alla de nordiska länderna finns ett stort behov av att renovera och upprusta bostadsområden. Därför ställde sig Nordiska Ministerrådet bakom en designtävling, Nordic Built Challenge, för renovering av äldre byggnader. Priset ska stimulera innovation och utveckling av renoveringskoncept som är:

 • hållbara
 • genomförbara
 • skalbara.

Tidigare i höst utsågs vinnare i respektive land och nu har den nordiska vinnaren utsetts.

Vinnare

Priset Nordic Built Challenge Award gick till det danska bidraget Ellebo Garden Room. Det dansk-engelska teamet bakom projektet består av:

 • Adam Khan Architects
 • Daniel Serafimovski Architects
 • Kristine Jensens Tegnestue
 • Price & Myers.

Juryns motivering

I sin motivering säger juryn bland annat följande:

”Ellebo Garden Room är ett enastående exempel på principerna i Nordic Built Charter och projektet har potentialen att bidra till att placera de nordiska länderna i den absoluta frontlinjen internationellt på byggnadsområdet. Projektet uppfyller alla hållbarhetskrav, sociala, miljömässiga och ekonomiska. Det är smart på ett prisvärt sätt och realistiskt att genomföra på en väldigt begränsad budget”.

Lösningar

Ellebo består av flerbostadshus på fyra våningar runt en öppen innergård. Området byggdes 1963 och tilläggsisolerades 1992. Husen är i mycket dåligt skick och i kritiskt behov av helrenovering.

Vardagsrum för ombyggnad.

Vardagsrum efter ombyggnad.

I det vinnande förslaget omvandlas gården till en mångsidig park. Befintliga balkonger ersätts med större inbyggda balkonger som ska fungera som vinterträdgårdar. På de läckande platta taken byggs en ny våning med attraktiva ”penthousebostäder”. Isolering och översyn av uppvärmningssystem gör att Ellebo efter renoveringen kan leva upp till de senaste energikraven. Projektet innefattar även ett innovativt förslag på hur hyresgästerna kan fortsätta att bo i sitt hem under en renovering, till och med under bytet av fasaden.

FAKTA Nordic Built

Tävlingen Nordic Built Challenge utgör ett av tre delmoment i ett större nordiskt projekt som fått beteckningen Nordic Built. En utgångspunkt för Nordic Built Challenge är principerna i den så kallade Nordic Built Charter, en stadga med tio principer kring hur man strävar efter att bygga i Norden, baserat på nordiska värderingar och styrkor.

Nordic Built Charter togs fram för drygt ett år sedan och hittills har över hundra aktörer i byggbranschen skrivit under.

Genom att underteckna Nordic Built Charter åtar företagen sig att implementera de 10 principerna i sitt arbete, och ta till nödvändiga åtgärder för att leverera konkurrenskraftiga lösningar för hållbart byggande.

FAKTA The Nordic Built Charter

The Nordic Built Charters tio punkter:

 1. Made for people and promotes quality of life
 2. Pushes the limits of sustainable performance, as a result of our innovative mind-set and high level of knowledge
 3. Merges urban living with the qualities of nature
 4. Achieves zero emissions over its lifecycle
 5. Is functional, smart and aesthetically appealing, building on the best of the Nordic design tradition
 6. Is robust, durable, flexible and timeless - built to last.
 7. Utilises local resources and is adapted to local conditions.
 8. Is produced and maintained through partnerships founded on transparent collaboration across borders and disciplines.
 9. Employs in concepts that are scalable and used globally.
 10. Profits people, business and the environment.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nordic Built

Tävlingen Nordic Built Challenge utgör ett av tre delmoment i ett större nordiskt projekt som fått beteckningen Nordic Built. En utgångspunkt för Nordic Built Challenge är principerna i den så kallade Nordic Built Charter, en stadga med tio principer kring hur man strävar efter att bygga i Norden, baserat på nordiska värderingar och styrkor.

Nordic Built Charter togs fram för drygt ett år sedan och hittills har över hundra aktörer i byggbranschen skrivit under.

Genom att underteckna Nordic Built Charter åtar företagen sig att implementera de 10 principerna i sitt arbete, och ta till nödvändiga åtgärder för att leverera konkurrenskraftiga lösningar för hållbart byggande.

FAKTA The Nordic Built Charter

The Nordic Built Charters tio punkter:

 1. Made for people and promotes quality of life
 2. Pushes the limits of sustainable performance, as a result of our innovative mind-set and high level of knowledge
 3. Merges urban living with the qualities of nature
 4. Achieves zero emissions over its lifecycle
 5. Is functional, smart and aesthetically appealing, building on the best of the Nordic design tradition
 6. Is robust, durable, flexible and timeless - built to last.
 7. Utilises local resources and is adapted to local conditions.
 8. Is produced and maintained through partnerships founded on transparent collaboration across borders and disciplines.
 9. Employs in concepts that are scalable and used globally.
 10. Profits people, business and the environment.
Fördjupningsmaterial