Varan har lagts till i varukorgen
Råd om planbestämmelser för detaljplan
Bestämmelser 20 nov 2013
Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag vilket gör att stora delar av innehållet i Boverkets ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” blivit inaktuellt. Nu har Boverket tagit fram ett förslag till nya allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan.
I plan och bygglagens fjärde kapitel regleras vad kommunerna får bestämma i en detaljplan. Hur detta ska göras och redovisas anges inte direkt i lagen. Staten har dock sedan 1950 tagit fram anvisningar, allmänna råd och vägledning kring hur beteckningssystemet ser ut och vad det innebär. Det senaste allmänna rådet, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, från 2002 är gjord till den äldre plan och bygglagen (1987:10). Vissa delar av innehållet är inaktuellt och stämmer inte med de bestämmels

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Bostäder
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter