Varan har lagts till i varukorgen
Osäkerhet kring specifik fläkteleffekt
AMA 13 nov 2013
SFPv är det värde som bör användas vid jämförelser av enskilda aggregat menar Martin Brunnkvist, fackområdesexpert för AMA VVS. Foto: Swegon AB
SFP är ett bra mått på energieffektivitet men det är viktigt att hålla rätt på vilket typ av värde som ska användas. Då det finns olika värden för enskilda aggregat och hela byggnaden.

Specifik fläkteleffekt, SFP, är ett bra sätt att specificera hur energieffektiv en fläkt, aggregat eller ett luftbehandlingsaggregat är. Men det finns några olika varianter på detta värde och det gäller därför att man har koll på vilket värde som är relevant för stunden.

- Enkelt uttryckt är SFP-värdet en jämförelse mellan tillförd eleffekt och det producerade luftflödet för en fläkt, säger Martin Brunnkvist, fackområdesexpert för AMA VVS.

Tre varianter av SFP

Det finns tre olika varianter av specifik fläkteleffekt, det är SFP, SFPV och SFPE. Med SFP avses hela byggnaden, man använder totala eleffekterna för alla fläktar samt hela luftflödet genom byggnaden. Mätning och beräkning ska ske vid dimensionerande belastningsförhållanden, det vill säga medelvärdet av begynnelse- och sluttryckfall över filtren.

SFPV och SFPE används för enskilda aggregat eller fläktar, där:

  • SFPV mäts och beräknas med rena filter
  • SFPE mäts och beräknas med till hälften igensatta filter.

Begreppen finns definierade i standarden SS-EN 13779:2007 (E) Annex D.

- Det vanligaste använda värdet är SFPV och det är det värde som bör användas vid upphandling och jämförelser. Även standarden rekommenderar detta, berättar Martin Brunnkvist.

Krav på SFP i BBR

I Boverkets byggregler finns det krav på energieffektivitet. I avsnitt 9:6 och 9:95 finns det ett allmänt råd med SFP-värden för ventilationssystem som inte bör överskridas. I avsnitt 9:95 finns det även värden för SFPV om enbart ett aggregat byts ut i ett befintligt system.

- I BBR definierar man tyvärr inte under vilka belastningsfall mätningarna ska göras och det finns heller inga hänvisningar till standard eller andra skrifter, menar Martin Brunnkvist.

Han tror dock att man kan utgå från att belastningsfallen ska vara enligt nämnda standard.

SFP i AMA

På flera ställen i avsnitt Q i AMA uppmanas projektören att ange SFPV-värde för fläktar och aggregat. Avsnitt 57 i AMA är en övergripande kod för luftbehandlingssystem. Där finns ett krav att entreprenören ska kunna redovisa specifik fläkt eleffektivitet om någon begär det. Syftet med detta är att beställaren ska kunna säkerställa att han fått en så energieffektiv anläggning som han önskar.

- SFPV är ett bra värde att ställa krav på för att anläggningen ska bli så pass energieffektiv som beställaren önskar, säger Martin Brunnkvist.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling Teknik
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter