Varan har lagts till i varukorgen
Nya texter till AMA VVS
AMA 29 nov 2013
Projektören måste skriva in ändringarna i klartext i beskrivningen, det går inte att generellt hänvisa till AMA-nytt. Fotomontage: Mikael Sjöberg
I senaste numret av AMA-nytt beskrivningsdel finns det förslag till ändrade texter om bland annat evakuering av köldmedieledningar och specifik fläkteleffekt.

AMA-nytt nummer 2 2013 har nu nått de flesta runt om i landet. Beskrivningsdelen innehåller flera förslag till ändrade texter i AMA. De flesta innehåller endast uppdateringar till nya standarder men det finns flera andra intressanta texter. De två viktigaste handlar om:

  • evakuering av köldmedieledningar
  • specifik fläkteleffekt.

Det är även värt att nämna några beaktanden i beskrivningstexterna. I skolor, bostäder och RWC kan det vara relevant med andra höjder på väggmonterade klosetter än vad som står i AMA. I avsnittet om kontroll av installationssystem ska man beakta att samordnad kontroll inte är samma sak som egenkontroll.

SFP-begreppen har blandats ihop

I avsnitt 57 i AMA, som är en övergripande kod för luftbehandlingssystem, finns ett krav att entreprenören ska kunna redovisa specifik fläkt eleffektivitet om någon begär det. Det gäller då för hela systemet och syftet är att beställaren ska kunna säkerställa att han fått en så energieffektiv anläggning som han önskar.

- Tyvärr har det skett en sammanblandning av begreppen i den texten, berättar Martin Brunnkvist, fackområdesexpert för AMA VVS.

I AMA står det att det är SFPV-värde som ska anges samtidigt som det står att mätning ska göras vid medelvärdet av slut- och begynnelsetryckfall. Enligt standarden SS-EN 13779:2007, som AMA hänvisar till, ska mätning av SFPV göras med rena filter.

I beskrivningsdelen rättar man denna motsägelse samtidigt som man lägger till att även SFPE kan användas. Läs mer om SFP i den relaterade artikeln "Osäkerhet kring specifik fläkteleffektivitet".

Evakuering av köldmedieledningar

Vid evakuering av rörledningar för köldmedium får trycket i systemet, enligt AMA, inte stiga under fem minuter. Svensk Kylnorm säger däremot att evakueringstrycket inte får överstigas under 30 minuter. AMA ska anpassas efter Svensk Kylnorm och därför har ett nytt förslag till beskrivningstext lagts in i beskrivningsdelen, 30 minuter är det som gäller.

I förra numret av AMA-nytt genomfördes en annan ändring i samma avsnitt, PPD.261. Ändringen korrigerar evakueringstrycket i systemet som skärptes i AMA VVS & Kyl 12 men som genom ett tryckfel blev alltför lågt. I AMA står det att det ska vara 20 Pa (a) eller lägre men det ska vara 200 Pa (a) eller lägre.

- Bakgrunden till de skärpta kraven i avsnittet är att fukten i ledningarna måste tas bort ordentligt innan de fylls med köldmedium, annars kan de börja oxidera, berättar Martin Brunnkvist.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling Kyla Teknik
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter