Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya regler för gatukostnader
Bestämmelser 13 nov 2013
Kommunerna kan själva välja om de vill använda taxemodellen eller finansiera vägar och gator med skattemedel. Foto: Ulf Söderlund.
Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader. Med det nya förslaget införs en taxemodell, liknande den för vatten och avlopp.
I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader ska reformeras.Taxan ska baseras på kommunens självkostnader och gatuavgiften ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. För de tomter som redan är bebyggda får taxan endast tas ut i samband med att bygglov eller bygganmälan görs. Det innebär att en fastighetsägare som inte har för avsikt att bygga till sin villa kommer heller

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial