Varan har lagts till i varukorgen

Nya regler för gatukostnader

Bestämmelser 13 nov 2013
Kommunerna kan själva välja om de vill använda taxemodellen eller finansiera vägar och gator med skattemedel. Foto: Ulf Söderlund.
Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader. Med det nya förslaget införs en taxemodell, liknande den för vatten och avlopp.
I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader ska reformeras.Taxan ska baseras på kommunens självkostnader och gatuavgiften ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. För de tomter som redan är bebyggda får taxan endast tas ut i samband med att bygglov eller bygganmälan görs. Det innebär att en fastighetsägare som inte har för avsikt att bygga till sin villa kommer heller
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter