Varan har lagts till i varukorgen

Nya krematoriet fick Kasper Salin-pris

Energi 12 nov 2013
Tegel och granit. I den gamla skogen ligger det nya krematoriet på Skogskyrkogården. Foto: Holger Ellgaard.
Sveriges främsta arkitekturpris har i år delats ut till nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm. Arkitekt är Johan Celsing.

I fredags delades Kasper Salin-priset ut tillsammans med fyra andra priser på Arkitekturgalan som hölls på Stockholm Waterfront.

Prisjuryn skriver i sin motivering att det nya krematoriet är ”ett lugnt och precist tillägg till den helhetskomposition som Lewerentz och Asplund en gång skapade”. Juryn tycker att arkitekterna som ritat det nya krematoriet tagit god hänsyn till både landskapet och de anhörigas sorg samt till de som ska arbeta i byggnaden med de avlidna.

God arbetsmiljö och bra hygien

Att bygga ett krematorium handlar mycket om att planera för ett rationellt flöde med höga krav på bland annat arbetsmiljö, rening och hygien. Men mitt i denna rationalitet utstrålar det Nya krematoriet ett lugn och en trygghet vilket inger förtroende. Juryn menar även att Johans Celsings nya byggnad snabbt kommer att kunna bli en naturlig del av den världsarvsklassade Skogskyrkogården i Stockholm.

Att bygga nytt förpliktigar

En sten i skogen var mottot på det vinnande förslaget i den arkitekttävling som Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning anordnade 2009. Att bygga nytt i en sådan känslig miljö som Skogskyrkogården i Stockholm, förpliktigar. Johan Celsings byggnad försöker inte överrösta Asplunds och Lewerentz kapell utan har haft som målsättning att smälta in i den omkringliggande skogen. Tegel och granit är några av materialen som använts i denna rena och sparsmakade byggnad.

Sienapriset till nationalpark

Under Arktiekturgalan delades även flera andra arkitekturpriser ut. Sienapriset, som  uppmärksammar god landskapsarkitektur och utemiljö, gick i år till Hamra nationalpark i Ljusdal. Arkitekter var White Arkitekter AB. Juryn menar att ”Hamras nationalpark och dess nya entréer kännetecknas av några av de viktigaste egenskaperna i god landskapsarkitektur – originalitet, enkelhet och hållbarhet.”

Bostadspris till Helsingborg

Årets Bostadspris tilldelades byggnadsprojektet Rosmarinen i Helsingborg. Arkitekt Griab. Juryn skriver: ”Rosmarinen är ett mycket vackert och stilsäkert projekt som är konsekvent genomfört intill sista spiken.”

Guldstolen, som prisar bästa interiör eller bästa produkt, tilldelas i år en av de nominerade belysningsförslagen: armaturen Ascent som formgivits av Daniel Rybakken.

Kvällens sista pris gick till Dan Hallemar, redaktör för tidskriften Arkitektur. Han får priset ”för ett mångårigt och engagerat bidrag till att bredda och fördjupa svensk arkitekturkritik”.

Fyra övriga nominerade

Kasper Salin-priset instiftades 1962 och består av en bronsrelief att fästa på den vinnande byggnaden. De fyra övriga som nominerats till årets Kasper Salin-pris var:

- Naturum Kosterhavet, Koster, av White arkitekter AB.

- Tullhusbron, Norrköping av Erik Andersson Arkitekter.

- Kville Saluhall, Göteborg av Gustav Appell Arkitektkontor.

- Bildmuseet, Umeå av Henning Larsen Architects och White Arkitekter.

FAKTA Johan Celsing

Johan Celsing är född 1955, son till arkitekten Peter Celsing som bland annat ritat Sergels torg i Stockholm. Johan Celsing har tidigare ritat bland annat Abbamuseet och Årsta kyrka. Han är nu en av de utvalda arkitekterna att tävla om det nya Nobelcentret i Stockholm.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Johan Celsing

Johan Celsing är född 1955, son till arkitekten Peter Celsing som bland annat ritat Sergels torg i Stockholm. Johan Celsing har tidigare ritat bland annat Abbamuseet och Årsta kyrka. Han är nu en av de utvalda arkitekterna att tävla om det nya Nobelcentret i Stockholm.