Varan har lagts till i varukorgen

Nu ökar priserna igen

Energi 21 nov 2013
Kostnaderna för el, vatten och avlopp har ökat mest, enligt årets Nils Holgersson undersökning. Foto: SABO
Årets Nils Holgersson undersökning visar att landets priser för el, värme, avfall och vatten har ökat med 3,3 procent. Något som visar att förra årets prissänkning var ett undantag.

För artonde året i rad har avgifter och taxor för ett flerbostadshus kartlagts i landets samtliga kommuner. Årets resultat skiljer sig inte så mycket från tidigare år, förutom förra året då priserna sjönk på grund av kraftigt minskade elhandelspriser.

- Bekymret är just att priserna fortsätter att öka. Därför är det viktigt att vi utför den här undersökningen. Det är ett kraftfullt verktyg att påverka de som sätter priserna, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Prishöjningen är extra stor i år eftersom konsumentprisindex, KPI, under samma tid legat på noll, vilket är ovanligt. Under alla år som undersökningen genomförts har kostnaderna stigit mer än KPI.

Skillnaden är 72 procent

Skillnaden mellan kommunerna är stora. Luleå kommun som har den totala lägsta kostnaden för värme, el, avfall och VA har 72 procent lägre kostnad än Tanum som i år har den högsta kostnaden i landet. I årets undersökning har kostnaden för el, vatten och avlopp (VA) ökat mest.

- Vattentaxan kommer troligen att öka de kommande åren eftersom vattenbranschen står inför en omfattande renovering. Detta kan innebära stora trappsteg. I år ökade VA-kostnaden i Skellefteå med 24 procent, berättar Per Holm.

Den genomsnittliga ökningen var 3,6 procent för VA. Elpriset ökade med 6 procent.

- Det tycker vi är alldeles för mycket, elnätspriset är oroväckande högt.

Undersökningen visar även att det blir allt dyrare att bo på landet. Glappet mellan tätort och glesbygd blir allt större.

Undersökningen påverkar

Nils Holgerssongruppen kommer att fortsätta genomföra undersökningen. De hoppas att både privatpersoner och företag med hjälp av undersökningen ska ta initiativ att ifrågasätta och ställa krav på prissättningarna.

- En undersökning som vi gjort visar att kommunala förvaltningar, styrelser och ledningsgrupper tittar hur de ligger till i Nils Holgersson undersökningen. Och de tar hänsyn till den, så vi har en påverkan, säger Per Holm.

FAKTA Kommuner med högst avgifter (kr/kvm/år inkl. moms)

 1. Tanum 390
 2. Munkedal 388
 3. Hammarö 385
 4. Lessebo 381
 5. Aneby 379
FAKTA Kommuner med lägst avgifter (kr/kvm/år inkl. moms)

 1. Luleå 226
 2. Skövde 228
 3. Borlänge 238
 4. Piteå 240
 5. Boden 241
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kommuner med högst avgifter (kr/kvm/år inkl. moms)

 1. Tanum 390
 2. Munkedal 388
 3. Hammarö 385
 4. Lessebo 381
 5. Aneby 379
FAKTA Kommuner med lägst avgifter (kr/kvm/år inkl. moms)

 1. Luleå 226
 2. Skövde 228
 3. Borlänge 238
 4. Piteå 240
 5. Boden 241
Fördjupningsmaterial