Varan har lagts till i varukorgen
Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods
Transportsystem 22 nov 2013
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdaterat sina föreskrifter om transport av farligt gods. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2014.
Vartannat år reviderar MSB bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och bestämmelserna om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter