Varan har lagts till i varukorgen
Marknadshyror ökar tillgången på lägenheter
Bostäder 22 nov 2013
Fler attraktiva bostäder i Stockholm skulle bli tillgängliga om hyrorna släpptes fria. Foto: Ulf Söderlund.
Boverket hävdar i en marknadsrapport att det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre om bruksvärdessystemet avskaffas. Systemet orsakar dessutom välfärdsförluster på cirka 10 miljarder kronor per år.

I den marknadsrapport som Boverket presenterade i november pekas dagens hyressättningssystem ut som en av orsakerna till att det är brist på bostäder i framförallt storstadsregionerna. Enligt Boverkets uppskattning medför bruksvärdessystemet att det fattas upp emot 40 000 hyreslägenheter. Anledningen är bland annat att låga hyror i attraktiva områden bidrar till att folk bor kvar i större lägenheter än de behöver. Bruksvärdessystemets bidrag till bostadsbristen är i första hand att fördelningen av de befintliga lägenheterna blir ineffektiv, inte som många tror att det kraftigt begränsar intresset för att bygga nya hyresbostäder.

Välfärdsförluster

Bruksvärdessystemet leder till välfärdsförluster på cirka 10 miljarder kronor per år. Av den summan är cirka 90 procent kopplat till att det nuvarande beståndet av lägenheter nyttjas för dåligt och 10 procent till att bruksvärdessystemet gör att det byggs färre lägenheter.

Andra effekter

Enligt rapporten bidrar bruksvärdessystemet även till:

  • inlåsningseffekter
  • utestängande av ungdomar
  • eftersatt underhåll
  • svarthandel med hyreskontrakt
  • ombildningar.

Boverkets bästa rapport

– Detta är Boverkets bästa rapport sedan verket bildades. Det vore välgörande om politiken tog åt sig av rapporten och skyndsamt satte igång med en reformering av hyressättningssystemet. Vi föreslår en utfasning på 10-20 år samtidigt som ett individuellt stöd för boendet fasas in och skyddar hyresgästen, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Leder endast till flyttcirkus

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman anser att Boverket i sin rapport helt bortser från konsekvenserna av marknadshyror och att dagens bruksvärdessystem i stort fungerar.

– Vi kan direkt se ett flertal bekymmersamma konsekvenser om Boverkets förslag blir verklighet. För det första skulle vi se en gigantisk folkomflyttning, där miljoner människor måste flytta för att nya hyresgäster som kan betala mer ska kunna flytta in. För det andra skulle samhällets kostnader öka markant om Sverige inför ett system med subventionerade hyror som Boverket föreslår. Men dessa kostnader nämner inte Boverket med ett ord. För det tredje skulle det ske en betydande förmögenhetsöverföring från hyresgästerna till fastighetsägarna. Samtidigt skulle tryggheten för de boende minska enormt, säger Barbro Engman i ett pressmeddelande.

Delat bland fastighetsägare

Fastighetsägarna Sverige välkomnar däremot Boverkets rapport. 
– Det vore mycket anmärkningsvärt om regering och opposition fortsätter förneka att det svenska hyressättningssystemet bidrar till de stora problem som idag präglar bostadsmarknaden när Boverket som ansvarig myndighet konstaterar att det förhåller sig precis tvärtom,säger Reinhold Lennebo, Fastighetsägarnas vd, i ett pressmeddelande.

SABO är dock kritisk till utredningen och i ett pressmeddelande säger Kurt Eliasson, VD för SABO:
– I ett ansvarsfullt samhällsbygge behövs bostäder till rimliga kostnader. Anledningen är lika enkel som självklar. Även människor med lägre inkomster ska kunna leva på orter där bostadsbristen leder till hård konkurrens. Alla behövs vi för att näringsliv och välfärd ska fungera. Tyvärr tar inte Boverket det helhetsgreppet.

Samhällsbyggarforum

Under Svensk Byggtjänsts Samhällsbyggarforum den 14 november diskuterades Boverkets rapport livligt mellan socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Veronica Palm och bostadsminister Stefan Attefalls statssekreterare Ulf Perbo. Ta del av debatten via länken till höger. Börja med del 1.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial