Varan har lagts till i varukorgen

Framtidens hållbara stad

Energi 27 nov 2013
Karolina Isaksson, VTI, och Anna Jarnehammar, IVL diskuterade hur hållbarhet kan integreras i stadsutvecklingen. Foto: IVL.
Hur kan hållbarhet integreras i stadsutvecklingen och vilka normer styr planering och beslut om urbana transportsystem? Detta var två frågor som diskuterades under årets Hållbara transporter.

Temat för årets Hållbara transporter i Stockholm, som arrangerades av IVL Svenska Miljöinstitutet och Miljö & Utveckling kretsade kring innovation och nytänkande, men det fanns också utrymme för transportpolitisk debatt och paneldiskussioner. Anna Jarnehammar från IVL och Karolina Isaksson, från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, inledde morgonen med en diskussion om framtidens stad med fokus på infrastruktur, transporter och mobilitet.

Framtidens stad

Framtidens stad behöver vara tillgänglig för människor i rörelse och transporterna måste ske på ett mer energieffektivt och yteffektivt sätt jämfört med idag. Det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel, menar Anna Jarnehammar.

– Det ska vara krångligt för mig att välja en icke yteffektiv lösning som bilen, säger hon.

Prioriterar fotgängare

Ska allt fler välja bort bilen måste vi också bli tydligare i den kollektiva informationen menar Karolina Isaksson och nämner Vancouver som en stad där man lyft blicken och tittat in i framtiden.

– De är duktiga i sin dialog med medborgarna och har en tydlig prioritering och hierarki där fotgängare och cyklister kommer först, säger Karolina Isaksson.

Vancouver har genomgått en radikal omvandling de senaste 15 åren där målet har varit att använda stadens mark så effektivt som möjligt och utveckla alternativ till bilism. Detta har resulterat i att det blivit lättare att ta sig fram för alla, även för dem som behöver åka bil.

I september var Vancouvers före detta chefsplanerare Brent Toderian på besök i Sverige för att föreläsa om sitt arbete på Stadsbyggnadsdagen i Uppsala. Han hyllade stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö. Två kompakta stadsdelar nära vattnet utan särskilt mycket genomfartstrafik.

– De hör till de bästa projekten i världen och har inspirerat oss i vårt arbete med Vancouver, säger han. I nästan alla större städer råder det brist på tomtmark och det finns ett stort behov av att förtäta, säger han.

Han menar även att medborgarnas hälsa hänger på stadens form. Välfärdssjukdomar som diabetes och högt blodtryck ökar och för att möta både klimatförändringarna och hälsoproblemen måste vi bygga bättre städer.

– Vi har klimatforskare för att bygga bättre städer och läkare och hälsoexperter för att bygga bättre städer. Och läkare har större inflytande än klimatforskare säger han och ler.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter