Varan har lagts till i varukorgen
Effektivare batterier för elbilar
Energi 8 nov 2013
Idag är elbilarna för dyra för att kunna säljas i någon större skala, säger professor Kristina Edström. Foto: Staffan Claesson.
Effektiva batterier kommer att ha en nyckelfunktion för framtidens nya elbilar. – Idag är de både för tunga och dyra, säger batteriforskaren Kristina Edström.

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid institutionen för Materialkemi vid Uppsala universitet. Hon leder Nordens största grupp av batteriforskare. Den består av 40 personer som arbetar med ett femtontal olika EU-projekt, bland annat med Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Målet är att skapa dubbelt så bra batterier som inte kostar mer än idag. Och som ska fungera i komplexa system. För även om forskningen går framåt är batterierna alltjämt den svaga punkten när det handlar om att ställa om framtidens energisystem. Ett problem är att man inte kunnat lita på batteriernas hållbarhet och därför byggt in olika slags kontrollsystem. Vilket förstås ökar vikten på batterierna. Hoppet står nu till uppladdningsbara litiumbatterier.

- Inom tio år tror jag att vi kommer att ha dubbelt så effektiva batterier, säger Kristina Edström.

Ekonomiska krisen slagit hårt

Men samtidigt som forskningen gått framåt den senaste tiden har den ekonomiska krisen slagit hårt mot just detta område. Det ekonomiska läget är svårt för all förnybar energi idag, menar Kristina Edström.

- Det handlar både om ekonomi, politik och attityder. Fortfarande är oljan lite för billig.

När Kristina Edström började forska om batterier var det inte alls lika hett som idag då hon ofta bjuds in för att delta i internationella projekt och ombeds tala på konferenser runt om i världen.

Använd energiöverskottet i byggnader

En annan fråga som Kristina Edström forskar om är hur man kan använda elbilarnas energiöverskott i byggnader. Då handlar det om den energi som blir över när 80 procent av energimängden i batterierna förbrukats. Denna energi skulle kunna användas som backstorage i byggnader.

- Men då måste man komma upp i betydligt större volymer av elbilar. Där är vi inte ännu.

Ändra vårt körbeteende

Men även om elbilarna utvecklas kommer de aldrig att kunna ha samma prestanda som en traditionell bil. Vi kommer att behöva ändra vårt körbeteende, framför allt när det gäller att köra längre sträckor. Därför passar dagens elbilar bäst i storstäderna där man främst kör kortare sträckor.

- Men sen om du ska åka till fjällen så kanske du får hyra en bil. Annars måste du planera din körning så att du kan stanna för att få batteriet laddat, säger Kristina Edström.

Det är väl känt att om man laddar för hårt så knäcker man batteriet och då tappar det i livslängd.

 Samarbete med fordonsindustrin

Mycket av uppmärksamheten när det gäller elbilar har handlat om mindre personbilar. Det tycker Kristina Edström är synd.

- Ja, det är lite problematiskt att allt fokus hamnar på de små bilarna. För de här nya batterierna som vi forskar fram är som effektivast i stora fordon där man kan spara stora volymer energi.

Hennes forskningsteam har ett nära samarbete med fordonsindustrin, till exempel med Scania, ABB och Volvo lastvagnar. Bland annat utvecklar man hybridisering, det vill säga att man har både en förbränningsmotor och en elmotor. För detta behövs batterier med snabba strömpulsar och mycket effekt.

-Här har Volvo varit framgångsrika. De har hybridbussar som sparar 30 procent av bränslet. Men dessa finns än så länge framför allt i London idag.

Snabbladdning av batterier

Kristina Edström har precis återvänt från Tyskland där hon diskuterat ett samarbete med Volkswagen som även de efterfrågar snabbladdning av batterier. Just Tyskland är ett exempel på ett land där intresset för elfordon vuxit kraftigt den senaste tiden. Tidigare var det Frankrike, Japan och USA som var mest framstående.

- Nu kommer Tyskland och de kommer verkligen med full kraft.

Men även i Sverige kommer det in fler intresserade aktörer, som Chalmers och KTH.

Inom fordonsindustrin såg man tidigare detta som en svart låda. Nu vill man öppna upp den och vara med och utveckla elfordonen.

- Det tycker jag är jättekul, säger Kristina Edström.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Vägar och gator Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial