Varan har lagts till i varukorgen
Brister i Säker Vatten lyfts
Teknik 26 nov 2013
Varje år skållas flera personer av varmvatten från blandare. För att undvika det ställer Säker Vatten krav på dokumentation av temperaturmätning men alla följer inte kravet. Foto: Louise Rosén
En uppföljning av branschreglerna Säker Vatteninstallation visar att VVS-företagens kunskaper om reglerna och dess syfte har ökat. Men det finns brister som gör att det är fortsatt viktigt att företagen kontrolleras.

Under tre år har Säker Vatten AB arbetat med en uppföljning av branschreglerna Säker Vatteninstallation, en utvärdering av hur de auktoriserade VVS-företagen arbetar med reglerna. Projektet har nu avslutats och en rapport med resultatet har publicerats.

- Vi såg brister under uppföljningen och de försöker vi nu åtgärda. Vi har till exempel förstärkt utbildningen och tagit fram mer hjälpmedel för företagen, berättar Thomas Helmerson, VD på Säker Vatten.

Positiva till reglerna

Uppföljningen visar att VVS-företagen är positiva till branschreglerna och att de allra flesta inte har några svårigheter att uppfylla kraven. Men det finns ändå flera brister i systemet, de gäller främst:

 • intyg och avvikelser
 • hantering av pressverktyg
 • temperaturmätning.

Företagen skriver för sällan intyg och avvikelser, orsaken är dåliga rutiner och avsaknad av enkla verktyg. Flera företag saknar rutiner för hantering av pressverktyg, i ett par fall visste de ansvariga inte att verktygen kräver kalibrering. Branschreglerna kräver att temperaturmätning ska dokumenteras. I ett fall utfördes aldrig temperaturmätning.

Inga platsbesök

Uppföljningen baseras på resultatet av 126 besiktningar på auktoriserade VVS-företag som tillämpar branschreglerna. Besök på arbetsplatser har endast skett i undantagsfall.

- Vi har inte tittat på hur man skruvar ihop saker. Vi har mer tittat på rutiner, att företagen gör provtryckningar, temperaturmätningar och så vidare, berättar Thomas Helmersson.

Anledningen till varför man inte har valt att göra arbetsplatsbesök är att det är svårbesiktat och kostsamt. Då man måste besöka arbetsplatsen flera gånger för att kontrollera olika moment.

Fortsätter med en självdeklaration

Målet med branschreglerna är att tryggheten för beställaren ska öka. Det är därför viktigt att systemet följs upp med jämna mellanrum så att det är trovärdigt.

- Vi inför en kontinuerlig uppföljning av branschreglerna genom ett nytt system för självdeklaration som vi lanserar under 2014, avslutar Thomas Helmersson.

FAKTA Mer om Säker Vatten

Branschreglerna "Säker vatteninstallation" har funnit sedan år 2005 med målet att öka tryggheten för beställare. Reglerna togs fram av VVS-branschen för att öka kunskapen hos installatörer och därigenom minska riskerna för:

 • vattenskador
 • legionella
 • brännskador
 • förgiftning

som orsakas av dåligt utförda installationer.

Reglerna ställer krav på både produkter och installatörer genom auktorisation och utbildning. Beställare kan ställa krav på att en installation utförs enligt gällande branschregler av en auktoriserad montör. Denne skall då få ett kontrollintyg för installationen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om Säker Vatten

Branschreglerna "Säker vatteninstallation" har funnit sedan år 2005 med målet att öka tryggheten för beställare. Reglerna togs fram av VVS-branschen för att öka kunskapen hos installatörer och därigenom minska riskerna för:

 • vattenskador
 • legionella
 • brännskador
 • förgiftning

som orsakas av dåligt utförda installationer.

Reglerna ställer krav på både produkter och installatörer genom auktorisation och utbildning. Beställare kan ställa krav på att en installation utförs enligt gällande branschregler av en auktoriserad montör. Denne skall då få ett kontrollintyg för installationen.

Fördjupningsmaterial