Varan har lagts till i varukorgen
Boverket tar fram vägledning för tillsyn
Lov och tillsyn 29 nov 2013
Regeringen anser att kommunerna behöver bättre vägledning för sin tillsyn enligt PBL. Foto: Ulf Söderlund.
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning som stöd för byggnadsnämnderna vid tillämpning av bestämmelserna om tillsyn, ingripanden och påföljder enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900).
Redan i propositionen (prop. 2009/10:170, s. 330) till nya plan- och bygglagen, PBL, framhöll regeringen bland annat att tillsynen enligt PBL behövde stärkas. Av Boverkets tillsynsrapport för 2012 framgår att:

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Kyla Produktion Bestämmelser Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter