Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Boverket tar fram vägledning för tillsyn
Lov och tillsyn 29 nov 2013
Regeringen anser att kommunerna behöver bättre vägledning för sin tillsyn enligt PBL. Foto: Ulf Söderlund.
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning som stöd för byggnadsnämnderna vid tillämpning av bestämmelserna om tillsyn, ingripanden och påföljder enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900).
Redan i propositionen (prop. 2009/10:170, s. 330) till nya plan- och bygglagen, PBL, framhöll regeringen bland annat att tillsynen enligt PBL behövde stärkas. Av Boverkets tillsynsrapport för 2012 framgår att:

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Kyla Produktion Bestämmelser Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial