Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
AMA Anläggning 13 i slutfasen
AMA 19 nov 2013
Strax efter årsskiftet väntas AMA Anläggning 13 finnas på AMAs hemsida. Fotomontage: Mikael Sjöberg.
Arbetet med att uppdatera AMA Anläggning 13 är nu i slutskedet. Den nya utgåvan beräknas publiceras på AMAs webbtjänst strax efter årsskiftet. Enligt Thomas Lindqvist på Svensk Byggtjänst har många bra synpunkter kommit in.

Det var i mitten av augusti månad som svarstiden gick ut för att komma in med synpunkter på den remissutgåva som funnits tillgänglig via Svensk Byggtjänsts hemsida sedan slutet av maj.

– Många bra synpunkter har kommit in på innehållet i remissutgåvan och just nu färdigställer och sammanställer vi alla texter som tillsammans ska utgöra de nya AMA, RA och MER Anläggning 13, säger Thomas Lindqvist, expert på AMA-redaktionen.

Viktigt med branschförankring

För att texterna i AMA ska nå bred acceptans inom anläggningsbranschen så genomförs uppdateringsarbetet av AMA Anläggning enligt en särskild modell. Sektorutredarna som arbetar med texterna är rekryterade av Svensk Byggtjänst på rekommendation av Referensgruppen för AMA Anläggning. Referensgruppen i sin tur är sammansatt av personer med stor erfarenhet och med ett brett kontaktnät inom hela anläggningsområdet.

– Referensgruppen består av såväl juridisk expertis som representanter för statliga och kommunala beställare, stora och medelstora entreprenörer samt representanter från ett antal stora och medelstora konsultföretag, säger Thomas Lindqvist.

Dessutom medverkar huvudutredarna för AMA Anläggning från Svensk Byggtjänst, där bland annat Thomas Lindqvist ingår. Totalt ingår 15 personer i Referensgruppen för AMA Anläggning.

Remissutgåvan

När remisstiden gick ut så hade mer än 2 000 olika synpunkter inkommit från ett 50-tal olika remissvarslämnare. Trafikverket lämnade ett samlat svar från hela organisationen.

– Intressant att nämna är att intresset för att lämna synpunkter på AMA Anläggning verkar stiga från år till år. När AMA Anläggning 07 kom ut hade cirka 30 svarslämnare lämnat in ungefär 1100 synpunkter på innehållet. Då ska det dessutom beaktas att föreliggande version var AMA Anläggning 98 som funnits ute på marknaden i nästan 10 år, säger Thomas Lindqvist.

Huvudutredarna har nu börjat bearbeta och sortera det inkomna materialet.

– Alla inkomna synpunkter ger inte upphov till någon förändring av innehållet i AMA men för många krävs någon form av åtgärd. Vissa synpunkter är enkla att åtgärda medan andra kräver ett mer omfattande utredningsarbete. Frågeställningarna av teknisk natur delges de olika sektorutredarna som ansvarar för texterna för översyn och eventuella åtgärder.

Vissa av de i remissvaren inkomna synpunkterna är av sådan natur att ett eventuellt åtgärdande måste skjutas på framtiden, menar Thomas Lindqvist.

– Det rör sig framför allt om frågor som inte hinner behandlas inom den tidsram som gäller för uppdateringsarbetet. Antingen åtgärdas då synpunkterna i en kommande AMA-nytt eller i samband med nästa uppdatering av AMA Anläggning.

Den nya utgåvan publiceras på AMAs webbtjänst strax efter årsskiftet.

Thomas Lindqvist, expert på AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst. Foto: Thord Sköldekrantz.
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Thomas Lindqvist, expert på AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst. Foto: Thord Sköldekrantz.