Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning till de nya brandkraven
Konstruktion 8 mar 2013
Två nya handböcker ger vägledning för dimensionering enligt de nya brandbestämmelserna som blev bindande 1 januari 2013. Foto: Anders Wester.
Avsnitt 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR, har genomgått den mest omfattande förändring sedan BBR kom år 1994. Den 1 januari 2013 blev de ändrade brandbestämmelserna i bindande. Två nya handböcker som ger vägledning för dimensionering enligt de nya bestämmelserna har nu kommit ut.

Brandavsnittet i BBR 19 har omarbetats helt. Bland annat har europeiska klasser införts och allt om brand och bärande konstruktioner finns nu i EKS (Europeisk konstruktionsstandard). Nu har en ny samt en reviderad handbok getts ut som stöd för att tillämpa de nya bestämmelserna. Det är dels SP Träs handbok ”Brandsäkra trähus”, som kommit ut i en utgåva tre, dels en ny handbok från Brandskyddslaget om ”Bärande konstruktioner och brand”.

Brandsäkra trähus

SP Träs bok om ”Brandsäkra trähus” har kommit ut i en helt omarbetad tredje version. Handbokens syfte är att ge praktisk vägledning och råd om dimensionering av träkonstruktioner och träprodukter för att uppfylla kraven på brandsäkerhet med europeiska klasser och dimensioneringsmetoder enligt Eurokod 5.

Handboken visar främst möjligheterna att bygga flervåningshus med ökad träanvändning för framförallt bostadsbyggandet. Den är skriven för:

 • projektörer
 • arkitekter
 • konstruktörer
 • myndigheter
 • räddningstjänster
 • bygg- och träindustrin.

Nyheter

Bland nyheterna i handboken kan nämnas:

 • nya metoder att beräkna brandmotstånd hos träkonstruktioner, både avskiljande och bärande (finns ej i Eurokod)
 • detaljerad information om brandklasser för trä som ytmaterial enligt europeiska system
 • beklädnader av trä med brandskyddande förmåga (K-klasser)
 • ny metodik att utvärdera tekniska byten vid installation av sprinkler
 • brandskyddsdokumentation för höga trähus
 • brandskydd på byggarbetsplatser.

Bärande konstruktioner och brand

Brandskyddslagets bok om ”Bärande konstruktioner och brand” är handbok och lärobok med kopplingen till brandskyddskraven i EKS och Eurokoderna. Boken tar inte bara upp brand och bärande konstruktioner av trä utan även av betong, stål och samverkanskonstruktioner.

En övergripande målsättning med handboken är att öka förståelsen inom området brand och bärande konstruktioner och därmed ge läsaren bättre möjlighet att kunna göra förnuftiga och ingenjörsmässiga avvägningar och bedömningar.

Innehåll

I boken redovisas olika brandförlopp och dess påvekan på bärande konstruktioner. Hur de nya reglerna, eurokoder och EKS, som har ersatt BBR (5:8 Bärförmåga vid brand) och BKR (Boverkets Konstruktionsregler), ska tillämpas redovisas.

Här finns även förklaringar av:

 • brandteknisk klass R (bärande)
 • byggnadsklasser Br1, 2 och 3
 • verksamhetsklasser 1-5
 • brandsäkerhetsklasser 1-5.

Lastutnyttjandegrader och olika konstruktionsmaterials karateristiska brandtekniska egenskaper redovisas. I boken ges även praktiska anvisningar för den brandtekniska dimensioneringen av betong- , stål-, samverkans- respektive träkonstruktioner.

Beställ

Brandsäkra trähus 3 kan beställas från Svensk Byggtjänst webbshop för 700 kronor + moms. Även boken Bärande konstruktioner och brand kan beställas från webbshoppen. Den kostar 750 kronor + moms. Den senare har ingått i Litteraturbevakning Brandsäkerhet och i Litteraturbevakning Byggkonstruktion.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Projektering Bostäder Kyla Teknik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial